Remak-Energomontaż SA

(RMK) 13,9000 0,0000 0% 30.11.2023 10:56
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Prezes:
Umiński Aleksander
Sektor:
Budownictwo
NIP:
7540013369
Regon:
530916125
KRS:
0000021123
ISIN:
PLREMAK00016
Kontakt
relacjeinwestorskie@remak.com.pl
Relacje Inwestorskie
+48 32 783 53 84
Kontakt dla inwestorów
remak@remak.com.pl
E-mail
+48 32 783 53 60
Telefon
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Umiński Aleksander
Prezes Zarządu
Sadowski Jacek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy
Chomiuk Sławomir
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Durek Sebastian
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Serwatka Bogdan
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Bałaziński Maciej
Sekretarz Rady Nadzorczej Niezależny
Raczewska-Bieleń Agnieszka
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Krzemiński Jan
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
ZARMEN sp. z o.o.
1 548 594 (51,62%)
1 548 594 (51,62%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
401 896 (13,4%)
401 896 (13,4%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
236 784 (7,89%)
236 784 (7,89%)
AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu VALUE FIZ
198 585 (6,62%)
198 585 (6,62%)
Pozostali akcjonariusze
614 141 (20,47%)
614 141 (20,47%)

Wiadomości - giełda