Ryvu Therapeutics SA

(RVU) 59,2000 -0,5000 -0,84% 04.12.2023 14:47
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Ryvu Therapeutics Spółka Akcyjna
Adres:
ul. L.H.Sternbacha 2, 30-394 Kraków
Prezes:
Przewięźlikowski Paweł
Sektor:
Biotechnologia
NIP:
6792942955
Regon:
120515330
KRS:
0000367359
ISIN:
PLSELVT00013
Kontakt
ir@ryvu.com
Relacje Inwestorskie
ryvu@ryvu.com
E-mail
+48 12 314 02 00
Telefon
+48 12 297 47 01
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Przewięźlikowski Paweł
Prezes Zarządu
Brzózka Krzysztof
Wiceprezes Zarządu
Sitarz Kamil
Członek Zarządu
Vat-Ho Vatnak
Członek Zarządu
Nogai Hendrik
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Romanowski Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Wesołowski Tadeusz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Chwast Rafał
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Glasmacher Axel
Członek Rady Nadzorczej
Jungnelius Jarl Ulf
Członek Rady Nadzorczej
Turalski Thomas
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Paweł Przewięźlikowski
4 139 544 (17,9%)
7 638 544 (28,11%)
BioNTech SE
1 917 437 (8,29%)
1 917 437 (7,06%)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
1 689 419 (7,31%)
1 689 419 (6,22%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
1 532 540 (6,63%)
1 532 540 (5,64%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
1 530 980 (6,62%)
1 530 980 (5,63%)
Bogusław Sieczkowski
825 348 (3,57%)
1 375 348 (5,06%)
Augebit FIZ
1 039 738 (4,5%)
1 039 738 (3,83%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
1 029 900 (4,45%)
1 029 900 (3,79%)
Pozostali akcjonariusze
9 415 242 (40,73%)
9 415 242 (34,66%)

Wiadomości - giełda