Skarbiec Holding SA

(SKH) 22,5000 +0,1000 +0,45% 04.12.2023 14:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
Adres:
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Prezes:
Szulec Piotr
Sektor:
Inwestycje
NIP:
7010131150
Regon:
141318276
KRS:
0000503222
ISIN:
PLSKRBH00014
Kontakt
kontakt@skarbiecholding.pl
E-mail
+48 22 521 30 00
Telefon
+48 22 521 31 00
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Szulec Piotr
Prezes Zarządu
Wędrychowski Marek
Członek Zarządu
Fabrykiewicz Krzysztof
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kluza Stanisław
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rajca Bogusław
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Eggink Raimondo
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Richardson Nicholas Hamish
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Kociuba Bogusław
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Aoram sp. z o.o.
2 251 152 (33%)
2 251 152 (33%)
Real Estate Investments FIZAN
1 130 352 (16,57%)
1 130 352 (16,57%)
Zbigniew Juroszek wraz z Juroszek Investments sp. z o.o. i Betplay International sp. z o.o
786 539 (11,53%)
786 539 (11,53%)
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
517 766 (7,59%)
517 766 (7,59%)
Pozostali akcjonariusze
2 135 868 (31,31%)
2 135 868 (31,31%)

Wiadomości - giełda