Trans Polonia SA

(TRN) 3,7400 0,0000 0% 05.12.2023 12:02
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Trans Polonia Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew
Prezes:
Cegielski Dariusz
Sektor:
Transport
NIP:
5932432396
Regon:
193108360
KRS:
0000308898
ISIN:
PLTRNSP00013
Kontakt
info@transpolonia.pl
E-mail
+48 58 533 90 15
Telefon
+48 58 533 90 10
Faks
krzysztof.luks@transpolonia.pl
Krzysztof Luks, Kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Cegielski Dariusz
Prezes Zarządu
Luks Krzysztof
Wiceprezes Zarządu
Bosiacka Adriana
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Wanio Grzegorz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Stachura Piotr
Członek Rady Nadzorczej
Płachta Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Stępień Bartłomiej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Suchanek Jan
Członek Rady Nadzorczej
Suchanek Michał
Członek Rady Nadzorczej
Mroczkowski Włodzimierz
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Pan Dariusz Cegielski wraz z Euro Investor sp. z o.o.
10 515 123 (46,02%)
13 015 123 (51,35%)
Peter Gyllenhammar AB
5 161 999 (22,59%)
5 161 999 (20,36%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2 100 000 (9,19%)
2 100 000 (8,28%)
Pozostali akcjonariusze
5 070 589 (22,2%)
5 070 589 (20,01%)

Wiadomości - giełda