Ten Square Games SA

(TEN) 93,0000 -1,0500 -1,12% 04.12.2023 13:21
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Ten Square Games Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
Prezes:
Zużałek Maciej
Sektor:
Gry
NIP:
8982196752
Regon:
021744780
KRS:
0000704863
ISIN:
PLTSQGM00016
Kontakt
ir@tensquaregames.com
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Zużałek Maciej
Prezes Zarządu
Dziemidowicz Janusz
Członek Zarządu
Gattner Wojciech
Członek Zarządu
Ilczuk Andrzej
Członek Zarządu
Jurewicz Magdalena
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Olesiński Rafał
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Schmidt Wiktor
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pernal Arkadiusz
Członek Rady Nadzorczej
Biłos Marcin
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Marszałek Maciej
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Stanisławska Kinga
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Porozumienie Akcjonariuszy m.in. Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal
2 487 288 (33,91%)
2 487 288 (33,91%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
365 221 (4,98%)
365 221 (4,98%)
Ten Square Games S.A.
70 000 (0,95%)
70 000 (0,95%)
Pozostali akcjonariusze
4 412 313 (60,16%)
4 412 313 (60,16%)

Wiadomości - giełda