Unimot SA

(UNT) 108,8000 +2,2000 +2,06% 04.12.2023 14:52
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Unimot Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie
Prezes:
Sikorski Adam
Sektor:
Paliwa
NIP:
7561967341
Regon:
160384226
KRS:
0000382244
ISIN:
PLUNMOT00013
Kontakt
gielda@unimot.pl
Relacje Inwestorskie
ug@unimot.pl
E-mail
kontaktavia@unimot.pl
E-mail
+48 77 461 65 48
Telefon
+48 77 461 64 96
Faks
+48 533 018 792
Mirosław Szczygielski, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Sikorski Adam
Prezes Zarządu
Brzozowski Robert
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Kuropatwa Filip
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Golombek Andreas
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Satława Bogusław
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Cieślak Piotr
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Querub Isaac
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Budzik Ryszard
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Prusakiewicz Piotr
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Banach-Hoheker Lidia
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Unimot Express Sp. z o.o.
3 593 625 (43,84%)
3 593 625 (42,04%)
Zemadon LTD
1 616 661 (19,72%)
1 616 661 (23,01%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
542 400 (6,62%)
542 400 (6,35%)
Pozostali akcjonariusze
2 445 132 (29,82%)
2 445 132 (28,6%)

Wiadomości - giełda