Wittchen SA

(WTN) 28,0000 +0,9000 +3,32% 05.12.2023 17:04
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Wittchen Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów
Prezes:
Wittchen Jędrzej
Sektor:
Odzież i obuwie
NIP:
9511022154
Regon:
011664266
KRS:
0000352760
ISIN:
PLWTCHN00030
Kontakt
grzegorz.ochedzan@wittchen.com
Grzegorz Ochędzan, kontakt dla inwestorów
+48 517 241 786
Grzegorz Ochędzan, kontakt dla inwestorów
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Wittchen Jędrzej
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Marcinkiewicz Paweł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirecki Józef
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sobieszek Adam
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Mirecka Barbara
Członek Rady Nadzorczej
Dziedzic Monika
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Jędrzej i Monika Wittchen poprzez Gold Town Investments Ltd. i bezpośrednio
13 798 514 (75,44%)
13 798 514 (75,44%)
Pozostali akcjonariusze
4 491 956 (24,56%)
4 491 956 (24,56%)

Wiadomości - giełda