ZBM Zremb-Chojnice SA

(ZRE) 3,5700 +0,0050 +0,14% 04.12.2023 13:48
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Zakład Budowy Maszyn "Zremb-Chojnice" Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice
Prezes:
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof
Sektor:
Urządzenia mechaniczne
NIP:
5551564913
Regon:
091343195
KRS:
0000078076
ISIN:
PLZBMZC00019
Kontakt
sekretariat@zrembchojnice.pl
E-mail
+48 52 39 65 710
Telefon
+48 52 39 731 63
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof
Prezes Zarządu
Garus Marcin
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Kołakowski Wojciech
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Paduch Kamil
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu
Kosiorek-Sobolewska Joanna
Członek Rady Nadzorczej
Kucharska Aleksandra
Członek Rady Nadzorczej
Domińczak Arkadiusz
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
2 962 000 (21,62%)
2 962 000 (21,62%)
Marcin Garus
1 424 873 (10,4%)
1 424 873 (10,4%)
Pozostali akcjonariusze
9 313 127 (67,98%)
9 313 127 (67,98%)

Wiadomości - giełda