Generator liczb losowych wbudowany w chip Intela

Wbudowane w procesory generatory liczb losowych umożliwią uzyskanie w przyszłości bezpieczniejszych komputerów.

Do mocnego szyfrowania (na przykład do zabezpieczenia transakcji z bankiem internetowym) potrzebne są liczby losowe, jednak zbudowanie prawdziwego generatora liczb losowych w technologii stosowanej do tworzenia układów cyfrowych do tej pory było dość trudne - generatory potrzebuję elementów analogowych. Jako źródło losowego "szumu" stosowane były więc ruchy myszą, odstępy pomiędzy naciśnięciami przycisków na klawiaturze etc.

Jednak teraz wygląda na to, że sytuacja ta może ulec zmianie. Na sympozjum VLSI w Honolulu Greg Taylor, kierownik laboratorium badań nad obwodami scalonymi Intela przedstawił układ generatora liczb losowych zbudowany w oparciu o proces tworzenia układów scalonych CMOS z elementami o rozmiarach 45 nanometrów. Układ ten korzysta ze zjawiska metastabilności w układach cyfrowych. Polega to na tym, że dany element układu cyfrowego może przez jakiś czas zamiast znajdować się w stanie 0 lub 1 znaleźć się w stanie równowagi chwiejnej, gdzie istnieje pewna szansa że odczyt da 0 lub 1. Zespół inżynierów Intela skonstruował taki generator liczb, że każdy bit w ciągu liczb produkowanych przez maszynę jest wynikiem metastabilności. Efektywnie skonstruowali oni cyfrowy układ opierający się o zjawisko analogowe i w ten sposób generujący liczby losowe.

[via IEEE Spectrum ]

Leszek Karlik

Więcej o: