Kapitalizacja Odsetek

Kapitalizacja odsetek, czyli.

Kapitalizacja odsetek to inaczej dopisywanie odsetek do aktualnej wartości kapitału, inaczej powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez właśnie ten kapitał wygenerowane. Zyskuje na tym inwestor, ponieważ już wygenerowane odsetki dolicza się do kwoty początkowej i wraz z nią tworzą jeszcze większą podstawę. Innymi słowy inwestor zyskuje z miesiąca na miesiąc.

Kapitalizacja odsetek odbywa się na zasadzie procentu składanego, czyli oprocentowania początkowego wkładu pieniężnego i doliczania do niego określonej wysokości odsetek.

Najprostszym przykładem kapitalizacji odsetek jest lokata bankowa.

Lokata i konto oszczędnościowe

Lokata bankowa to nic innego jak kapitalizacja odsetek z określoną stopą procentową i terminem lokaty. Kapitalizacja ta polega na dopisywaniu przez bank odsetek do zdeponowanej przez klienta banku kwoty na lokacie. Wybierając dogodną lokatę inwestor zwraca uwagę na wspomnianą stopę procentową, czyli cenę, jaką oferuje klientowi bank w zamian za udostępnienie jego kapitału bankowi. Cena ta wyrażona jest w procentach. W praktyce oznacza to, że lokata 5% sprawi, że po jej upływie nasz kapitał zwiększy się o 5% jego wartości początkowej.

Użytkownik banku może też wybrać konto oszczędnościowe. Czym różni się konto oszczędnościowe od lokaty? Lokata formą umowy pomiędzy podmiotem finansowym (np. bankiem) a klientem, na podstawie której klient deponuje swoje pieniądze, a podmiot, z którym podpisał umowę zobowiązuje się oddać je po ściśle określonym, w kwocie powiększonej o zysk z odsetek. Konto oszczędnościowe jest połączeniem cech lokaty i rachunku bieżącego. Nie ma ono określonego czasu utrzymywania pieniędzy na koncie, możemy w dowolnym momencie wypłacać i wpłacać środki, odsetki naliczane są dziennie (nie od kwoty początkowej, tylko na bieżąco), nie tracimy prawa do odsetek, jeśli wypłacimy pieniądze wcześniej. Często argumentem przemawiającym za wyborem lokaty, a nie konta oszczędnościowego jest wyższe oprocentowanie na lokacie, jednak coraz częściej można zaobserwować podobne stopy procentowe oferowane konsumentom na lokatach i koncie oszczędnościowym.