Zapomnijcie o wzroście PKB o ponad 3 procent. Agencja Moody's twierdzi, że będzie gorzej

W 2018 r. dynamika PKB Polski będzie na poziomie 2,8 proc. w ujęciu rocznym - przewiduje agencja ratingowa Moody's. To prognoza niższa o 0,1 punkt procentowy względem tej na rok 2017 r., i taka sama jak na 2016 r.

8 grudnia agencja Moody's obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. do 2,8 proc. z 3,1 proc., a na 2017 r. do 2,9 proc. z 3 proc.

Inflacja, według prognoz agencji ratingowej, ma w 2018 r. dojść do poziomu 2,2 proc. Na koniec tego roku ma wynieść 0,1 proc. (to całkiem możliwe – w listopadzie inflacja wyniosła 0 proc.), a w 2017 r. 1,5 proc.

Wybrane prognozy Moody's w porównaniu do wrześniowychWybrane prognozy Moody's w porównaniu do wrześniowych źródło: PAP

Prognozy Moody's są jednymi z pierwszych na 2018 r. Jak wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego, PKB Polski ma w 2018 r. wzrosnąć o 3,3 proc.

Agencja Moody’s w swojej analizie pochwaliła też polski rząd za grudniową emisję obligacji green bonds (5-letnie, o wartości nominalnej 750 mln euro, rentowność 0,634 proc. - ich głównym celem emisji jest finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko). „Emisja ta poprawi miks energetyczny kraju poprzez zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, zwiększenie przejrzystości finansowania projektów ekologicznych oraz, co niemniej ważne, jeszcze mocniej zdywersyfikuje bazę inwestorów polskiego długu" - napisano w raporcie.

Polska ma w agencji Moody's rating na poziomie A2 z perspektywą negatywną.

Tymczasem agencja ratingowa S&P, u której obecnie Polska ma rating BBB plus z perspektywą stabilną (w grudniu agencja zmieniła perspektywę z negatywnej), podała, że w 2017 r. dokona przeglądów oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju 21 kwietnia oraz 20 października. Swoją niedawną analizą S&P bardzo zaskoczyła, m.in. prognozując 1-procentowy wzrost inwestycji (przypomnijmy, że w III kwartale br. mieliśmy spadek rok do roku w inwestycjach o 7,7 proc.). S&P prognozuje wzrost polskiego PKB na poziomie 3 proc. w 2016 r. i 3,3 proc. w 2017 r.

Więcej o: