Trzy wykresy, które pokazują, jakich kredytów chcą udzielać banki w 2017 roku

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła w środę informację o planach finansowych banków na obecny rok. Z opracowania, które zostało przygotowane na podstawie badania przeprowadzonego wśród wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce wynika, że zyski instytucji dość mocno spadną. Najciekawsze jest jednak to, jak banki widzą sytuację na rynku kredytowym.

Wszystkie plany banków są oczywiście robione przy założonych poziomach głównych wskaźników makroekonomicznych, a więc np. tempa wzrostu gospodarczego, inflacji czy poziomu kursów walut i bezrobocia. I tak, mediana prognoz wzrostu PKB na ten rok to 3,2 proc. (przy założonych w budżecie 3,6 proc.), inflacji 1,6 proc. (w budżecie 1,3 proc.). Prognozowane kursy walut to 4,30 zł za euro, 3,99 zł za dolara oraz 3,95 zł za franka szwajcarskiego. Jeśli chodzi o bezrobocie to mediana oczekiwań wynosi 8,1 proc. (rząd zakłada 8 proc.).

Przy powyższych założeniach bankierzy zakładają, że zyski kierowanych przez nich instytucji spadną w tym roku o 12,3 proc. Czyli całkiem sporo, bo za ubiegły rok zysk sektora wyniósł 13,9 mld zł.

Najciekawszą informacją w dokumencie jest jednak ta, na temat prognozowanej sytuacji na rynku kredytowym, czytaj: na sprzedaż jakich kredytów menadżerowie banków najmocniej się nastawiają w związku z powyższymi założeniami makro.

Po pierwsze, jak czytamy w dokumencie KNF, „banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 10,2 proc.), przy czym rok temu szacunki te były prawie o 8 punktu procentowego wyższe od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 9,1 proc. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 11,6 proc.”.

Kredyty dla firm/KNFKredyty dla firm/KNF KNF

Po drugie, w związku z „poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych”, instytucje chcą udzielić aż 12,6 proc. więcej kredytów konsumpcyjnych.

Kredyty knsumpcyjne/KNFKredyty knsumpcyjne/KNF KNF

I po trzecie, najciekawsze, mimo rozkwitu rynku mieszkaniowego w Polsce (rekordowa sprzedaż mieszkań, prawie jak w latach przed kryzysem z 2008 roku) bankowcy nie widzą specjalnie powodów do zwiększania wartości portfela kredytów mieszkaniowych – jego wzrost ma wynieść w tym roku jedynie 0,4 proc.

Kredyty mieszkaniowe/KNFKredyty mieszkaniowe/KNF KNF

Jeśli natomiast chodzi o portfel kredytów we frankach szwajcarskich, to banki planują dalsze jego wygaszanie - w tym roku zaplanowały zmniejszenie aż o 9,7 proc.

Więcej o: