Na importerów samochodów padł blady strach. Pośpiesznie organizują odbiór

Przedsiębiorcy sprowadzający samochody zza granicy mają obowiązek utworzenia sieci odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tej pory obowiązek był traktowany z przymrużeniem oka - dopiero ogłoszona niedawno wysokość kar zmotywowała firmy.

1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Stała opłata wynosi 12 tys. zł, a opłata za brak jednej stacji za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju – 12 zł.

Komunikat wywołał spore poruszenie wśród przedsiębiorców.

– Od stycznia urywają się telefony w sprawie sieci odbioru pojazdów. Obecnie mamy już podpisanych ponad 1000 umów z firmami z całego województwa śląskiego – mówi Przemysław Oleś z Olmetu, jednej z największych firm recyklingowych na południu kraju.

Choć kary będą egzekwowane dopiero od tego roku, tak naprawdę obowiązek ciąży na przedsiębiorcach już od stycznia 2016 r.

„Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju” – czytamy w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 803.

Skoro minister środowiska wprowadził kary za brak sieci dopiero w tym styczniu, przedsiębiorcom, którzy nie dopełnili obowiązku, zwyczajnie się upiekło.

Teraz producenci, importerzy i dilerzy samochodowi chętnie podejmują współpracę z dużymi firmami recyklingowymi, ponieważ z nimi jest im zdecydowanie łatwiej zbudować sieć w całym kraju.

+++

Zobacz też, jak prowadzi się własny biznes w Polsce - w bardzo różnych branżach:

Więcej o: