"Solidarność" grozi protestami. Rząd planuje handlować lasami, by mieć pieniądze na Mieszkania Plus?

Robert Kędzierski
Solidarność protestuje przeciwko planom rządu dotyczącym lasów. Boi się, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości będzie pretekstem do przejmowania i sprzedaży terenów leśnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprzecza.

Solidarność,a konkretnie Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa oraz Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" reagują na plany rządu dotyczące utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ustawa, która ma umożliwić jego utworzenie została przegłosowana 20 lipca - wraz z ustawami o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nowym prawem, Krajowy Zasób Nieruchomości ma gromadzić i zarządzać nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa, na których powstaną mieszkania w ramach jednego ze sztandarowych programów PiS - Mieszkanie Plus. Nieruchomości po przetargach będą przekazywane deweloperom w użytkowanie wieczyste pod wymienionymi w ustawie warunkami. Powstaną tam mieszkania na wynajem.

Krajowy Zasób Nieruchomości ma nadzorować też najem, w tym wysokości czynszu. W ustawie znalazł się też kontrowersyjny zapis, który umożliwia eksmisję bez wyroku sądu i prawa do lokalu socjalnego.

KZN miałby więc być zbliżony w swej filozofii działania do powołanej przez władze spółki Wody Polskie, która będzie zarządzać zasobami wodnymi Polski.

W liście wystosowanym do premier Beaty Szydło przedstawiciele związku stwierdzają, że wprowadzenie przepisów w życie umożliwi przejęcie gruntów leśnych (wg leśników w ewidencji Zasobu znalazłoby się 600 tys. ha gruntów zalesionych, czyli 2-3 mln działek). Następnie miałyby być one przekształcane i oferowane na wolnym rynku celem (pośrednio) zdobycia środków finansowych na realizację programu Mieszkanie Plus.  

Przy literalnym interpretowaniu tego aktu dopuszcza się przejmowanie we władanie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) gruntów pokrytych drzewostanem leśnym (a także innych gruntów będących lasami w rozumieniu ustawy o lasach) z opcją poddawania tych gruntów sprzedaży wolnorynkowej dla gromadzenia przez KZN środków finansowych służących m.in. utrzymaniu tego podmiotu, a także przeznaczenia tych gruntów jako przedmiotu zastawu przy zaciąganiu kredytów bankowych.

- czytamy w piśmie wystosowanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarzuty "Solidarności" są niezwykle poważne. W piśmie czytamy też, że KZN miałby zupełną dowolność w dysponowaniu przekazanych mu gruntów. W grę miałaby wchodzić zarówno ich sprzedaż na wolnym rynku jak i przekazanie samorządowi.

Solidarność protestuje przeciwko planom rządu dotyczącym KNZSolidarność protestuje przeciwko planom rządu dotyczącym KNZ Fot. za Solidarnosc.org.pl

"Solidarność" obawia się też, że w pierwszej kolejności ustawa umożliwi przejęcie leśnych terenów podmiejskich.

Sygnatariusze listu twierdzą, też, że jeśli rząd nie zmieni swoich planów musi liczyć się z akcjami protestacyjnymi. Strategiczne zasoby naturalne, do których zaliczane są lasy, mają bowiem pozostać, zdaniem "Solidarności" własnością państwową".

Ministerstwo zaprzecza: nie będziemy handlować terenami leśnymi

Zarzuty odpiera Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Stwierdza, że ustawa o KZN nie tylko nie zagraża terenom leśnym, a wręcz przeciwnie - zapewnia ich ochronę i rozwój.

Na swoich stronach ministerstwo stwierdza, że KZN ma jedynie zawierać informacje o potencjalnie przydatnych gruntach.

Nie ma mowy o automatycznym przekazywaniu działek pozostających w dyspozycji takich podmiotów, jak np. Lasy Państwowe.

- precyzuje Ministerstwo. 

Dodaje, że do Krajowego Zasobu Nieruchomości mają będą przekazywane informacje wyłącznie o nieruchomościach położonych na obszarach zurbanizowanych (np. w granicach miast). Poza tymi obszarami do wykazu trafiają wyłącznie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych albo w studium zagospodarowania gminy.

Ministerstwo z całą stanowczością stwierdza też, że nie nastąpi wycinka drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe. A jeśli do KZN trafią zalesione nieruchomości lub np. nieużytki rolne przeznaczone do zalesienia, będzie je można przekazać Lasom Państwowym. Ministerstwo zapewnia Solidarność, że Lasy Państwowe dzięki KZN będą mogły prowadzić dodatkowe zalesienia. 

Czytaj też: Lasy Państwowe mają własne sklepy. Z dziczyzną, jagodami i grzybami.

Na dowód swoich twierdzeń MiB podaje przepisy, które znajdują się w procedowanej ustawie. Przede wszystkim inwestycja budowlana może być wykonana wyłącznie na gruncie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w studium uwarunkowań, jest przeznaczony pod zabudowę. Poza tym musi posiadać dostęp do infrastruktury technicznej umożliwiającej realizację inwestycji. Projekt przewiduje też sytuacje, w których danego terenu nie można przeznaczyć pod budowę w ramach projektu Mieszkanie Plus. 

Stabilizacja obrazu w aparacie? Sprawdzamy, czy można nagrać doskonałe wideo "z ręki"

Więcej o:
Komentarze (69)
"Solidarność" grozi protestami. Rząd planuje handlować lasami, by mieć pieniądze na Mieszkania Plus?
Zaloguj się
 • grenlandzki-opos

  Oceniono 58 razy 50

  Pamiętam jak okoliczni kaczyści latali od sklepu do sklepu, od mieszkania do mieszkania, żeby zbierać podpisy na "ratowanie lasów". Pamiętam histeryczne wystąpienia Szydło "nawet kolejkę na Kasprowy Wierch chcieliście sprywatyzować". Jeszcze ta reklama, gdzie dzieci wbiegają w ogrodzenie zamykające dostęp do lasu, wykupionego przez "złego prywaciarza".

 • Adam Sowa

  Oceniono 47 razy 39

  "Zarzuty odpiera Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Stwierdza, że ustawa o KZN nie tylko nie zagraża terenom leśnym, a wręcz przeciwnie - zapewnia ich ochronę i rozwój" - a konkretnie to niby w jaki sposób zapewnia ochronę i rozwój??? PiS dosłownie jak Kreml - polityka zaprzeczania i kłamstawa w żywe oczy.

 • jm2105

  Oceniono 43 razy 37

  Wychodzi hipokryzja i zakłamanie pisorów, wystarczy przypomniec jak kłamliwie czynili zarzut PO i PSL w kampani wyborczej o wyprzedazy lasów.

 • tedj

  Oceniono 13 razy 7

  Teraz już wiecie dlaczego PiS był przeciwko zmianie w Konstytucji zabezpieczającej lasy państwowe przed prywatyzacją.

 • antoszek22

  Oceniono 15 razy 7

  Sprawa jest bardzo prosta
  Pislamskie elyty chca przejąć przy okazji atrakcyjne działki na terenach gdzie praktycznie nie mozna juz nic budować .
  Mieszkanie + to tylko pretekst
  Ustawa o wycince drzew w miastach przykryła wiele odniesień tej ustawy do ustaw towarzyszących o lasach.
  Szyszko w tej operacji to kluczowa postać .
  Zastanawiam się dlaczego zapadła cisza na temat pieniędzy przekazanych Sakiewiczowi i Hejke żonie Rachonia rzekomo na fundację której w dniu przekazania nie było?

 • klassa

  Oceniono 15 razy 7

  Solidarność ma szanse na poprawę swego wizerunku, Związku liżącemu tyłek władzy PiS.

 • biesczad1

  Oceniono 14 razy 6

  HIPOKRYZJA I KŁAMSTWA PiSu SĄ PORAŻAJĄCE!!!

 • bkiton

  Oceniono 13 razy 5

  Trochę panowie z Solidarności długo myśleliście. Przeciętny Kowalski już w 2015 roku wiedział, co pisiory kombinują.
  Mam nadzieję, że dotrzymacie teraz słowa i zaprotestujecie.
  Może was nie nazwą eko-terrorystami, jak nas.
  PIS to komuniści i złodzieje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • domarko1

  Oceniono 10 razy 4

  Darli "patriotyczne" ryje, że PO chce sprywatyzować państwowe lasy, bo obawiali się że PO przejęciu władzy nie będą mogli ich przejąć. Teraz szyszki, kurskie, pięty i bruździńskie wezmą jak swoje, za grosze.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX