Są oferty na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S7. Ale jest też protest mieszkańców

Andrzej Mandel
Zakończenie ciągnącej się od lat budowy drogi ekspresowej łączącej starą stolicę Polski z nową zbliża się powoli do końca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła w czwartek koperty z ofertami na budowę kolejnych dwóch odcinków S7.

Pięć firm, jak poinformowało GDDKiA w komunikacie prasowym chce zaprojektować i zbudować odcinek II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma. Najtaniej chce to zrobić Mota – Engil Central Europe SA, która wycenia przedsięwzięcie na 508 mln 135 tysięcy złotych, a najdrożej Berger Bau – 723 mln 379 tysięcy złotych. Wszystkie firmy deklarują termin realizacji w 34 miesiące, z gwarancją na 10 lat.

Z kolei odcinkiem III od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa, z włączeniem do węzła Igołomska jest zainteresowanych 11 firm. Najtańszą ofertę, 1,022 mld złotych złożyła włoska firma Impresa Pizzarotti, a najdroższą konsorcjum firm Gulermak Agir SanayiInsaatve Taahhut A.S. z Turcji i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „ Mosty-Łódź” S.A,. które chce to zrobić za 1,483 mld złotych. Wszystkie firmy również tutaj deklarują, że zdążą w 34 miesiące i dają 10 lat gwarancji.

Jest i protest mieszkańców Poradowa

To dwa, z trzech ostatnich odcinków łączących Kraków z Warszawą. Trzeci odcinek – odcinek I łączący węzeł Szczepanowice z węzłem Miechów został podzielony na dwie części i 29 września podpisano umowy z wykonawcą.  Jednak mieszkańcy Poradowa zaskarżyli decyzję środowiskową do WSA i w konsekwencji odcinek o długości 5 km został wyłączony z niej. Potrzebna jest nowa, co opóźni prace.

- Wybudowanie drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego. Projektowana droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki – informuje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk deklarował niedawno, że cała droga ekspresowa S7 zostanie ukończona do 2021 roku. Jeżeli nie przeciągną się procedury związane z przetargiem, to jest szansa, że może się to udać.

Co łączy iPoda z filmem "2001: Odyseja Kosmiczna"?

Więcej o: