Orange dogadał się ze związkowcami. Ustalono limit dobrowolnych odejść i wielkość podwyżek

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-2019, w ramach których między innymi ustalono, że z dobrowolnych odejść będzie mogło skorzystać maksymalnie 2680 pracowników.

Nowa umowa będzie obowiązywać przez dwa lata. I dotyczy kilku istotnych zagadnień – nie tylko maksymalnej liczby osób, które będę mogły dobrowolnie odejść z telekomu.

Ustalono między innymi wysokość pakietu finansowego dla pracowników odchodzących z Orange. Będzie ona zależała od stażu pracy i będzie powiększona w roku 2018 o „5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy od 10 do 15 lat, o 10 tys. zł ze stażem pracy od 15 do 20 lat oraz o 26 tys zł ze stażem od 20 lat”.

Dogadano się też odnośnie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w firmie - 2,5 proc. w roku 2018 i w roku 2019.

W umowie zawarto znalazły się również zapisy o wysokości dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny, regulacje dotyczące wsparcia z programu alokacyjnego oraz zasady, na jakich odchodzące osoby będą mogły skorzystać z programu wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku.

Zapisy umowy przewidują również kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy” oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej.

Więcej o: