Fiskus zachęca podatników: Sprawdź swojego kontrahenta. Powstała specjalna wyszukiwarka

Piotr Skwirowski
Na stronie Ministerstwa Finansów dostępna jest wyszukiwarka firm, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały z tego rejestru wykreślone lub do niego przywrócone. Sprawdzenie kontrahenta w tej wyszukiwarce ma pomagać uczciwym firmom unikać nieświadomego udziału w prowadzonym przez oszustów procederze wyłudzania VAT

Zdaniem Ministerstwa Finansów umieszczone na jego stronie www.mf.gov.pl wykazy zawierają informacje przydatne dla podatników VAT. - Wraz z możliwością ich przeszukiwania usprawnia ocenę aktualnych i potencjalnych kontrahentów oraz minimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT – przekonuje resort finansów.

Jak działa karuzela

Karuzele VAT to jeden z najbardziej zaawansowanych i skutecznych sposobów wyłudzania tego podatku z urzędów skarbowych. Najmocniej biją one w dochody budżetu państwa.

Karuzela, to łańcuch kilku bądź kilkunastu firm, często działających także na terenie innego kraju,  pomiędzy którymi krążą przeróżne towary. Tylko z pozoru wygląda to na normalny obrót gospodarczy. Często w ślad za fakturami nie podąża prawdziwy towar. W całym tym procederze chodzi o to, by nie zapłacić podatku należnego fiskusowi, a następnie wystąpić o jego zwrot z urzędu skarbowego. Łańcuch firm potrzebny jest do tego, by utrudnić fiskusowi połapanie się w tym, kto powinien płacić, a komu należy się zwrot VAT.

Dlatego w łańcuchu, obok zwykłych firm, często nieświadomych udziału w procederze, pojawiają się też słupy. Czyli firmy tworzone na chwilę, tylko dla potrzeb oszustwa, znikające natychmiast po wyłudzeniu podatku. Słupy rejestrowane są na osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, nie mają majątku, czasami nieświadome ryzyka i tego w czym biorą udział, takie, które trudno namierzyć i coś od nich wyegzekwować.

Jak działa wyszukiwarka nieczynnych firm

I właśnie wyszukiwanie takich podejrzanych firm, które działają bez rejestracji, albo są z rejestru VAT wykreślane, ma ułatwić uczciwym podatnikom uruchomiona przez Ministerstwo Finansów wyszukiwarka.

Każda z firm, ale też każda osoba, może teraz sprawdzić czy jej kontrahent nie figuruje przypadkiem w wykazie udostępnionym przez resort finansów.  Wykaz obejmuje firmy: * dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, * które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT, * których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wyszukiwanie jest możliwe według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanej firmy. Można też szukać po imieniu i nazwisku jej właściciela. Fragment nazwy musi zawierać co najmniej 5 następujących po sobie znaków. Natomiast NIP należy wpisywać w formacie 9999999999. Czyli bez spacji i myślników.

W wyszukiwarce należy wybrać czy chcemy szukać podatników niezarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru podatników VAT, czy też takich, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. To dwa oddzielne wyszukiwania.

Jeśli, kontrahent istnieje w wykazie, wyszukiwarka poda m.in. jego nazwę PESEL, REGON (jeśli posiada te numery), imię i nazwisko właściciela firmy i jego wspólników, adres jej siedziby.

Jeśli, firmy nie ma w wykazie, pojawi się komunikat na ten temat.

Luka w VAT ciągle straszy

Problemy z VAT mają wszystkie kraje, które go stosują. To podatek bardzo podatny na oszustwa i wyłudzenia. Z drugiej strony zwykle najważniejsze źródło narodowych dochodów. Od kilku lat walka z luką w VAT przybiera na sile. Nie tylko w Polsce.

Luka w VAT to różnica pomiędzy tym, co do budżetu państwa powinno spłynąć z tego podatku, a tym, co faktycznie zeń do budżetu trafia. Składają się na nią nie tylko oszustwa podatkowe, ale też funkcjonowanie szarej strefy, niewydajności poboru podatków, błędy podatników przy wyliczaniu swoich zobowiązań wobec fiskusa czy upadłość firm.

Według prognozy ekspertów firmy doradczej PwC, która bada zjawisko luki od wielu lat, w zeszłym roku sięgnęła ona 39 mld zł (to szacunki oparte na danych z pierwszego półrocza 2017 r.). To o 13 mld zł mniej niż w poprzednim roku.

Według szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa w 2017 r., które resort właśnie pokazał, dochody kasy państwa z VAT były wyższe o 30,2 mld zł niż w 2016 r. i o 13,3 mld zł wyższe niż zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 r. Budżet dostał z tego podatku 156,8 mld zł.

Kary za oszustwa w VAT

W marcu zeszłego roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która zakłada wysokie kary więzienia:

Za podrobienie lub przerobienie faktury oraz jej używanie jako autentycznej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

* Za wystawienie i używanie faktury lub faktur, zawierających kwotę należności przekraczającą ogółem 200 tys. zł, które potwierdzają nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości podatku albo jego zwrotu, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kary te dotyczą nie tylko osób wystawiających takie faktury, ale także tych, które z nich korzystają. A to nie wszystko. Jeśli bowiem, ktoś popełnia wyżej wymienione przestępstwa i kwota należności na fakturach przekracza 5 mln zł albo uczynił sobie z takiego procederu stałe źródło dochodu, może trafić do więzienia na nie mniej niż 3 lata. A jeśli kwota przekroczy 10 mln zł, grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub nawet 25 lat więzienia. Za takie przestępstwo grozi też dodatkowa kara w postaci do 6 mln zł grzywny.

Rafał Masny: Przez trzy lata na pensje przeznaczaliśmy 15 proc. zysków, reszta szła na inwestycje [NEXT TIME]