Rząd chce stworzyć Polski Instytut Ekonomiczny, by móc lepiej kierować gospodarką kraju

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) ma zastąpić Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). Będzie podległy KPRM i finansowany z budżetu.

Informacja o powstaniu PIE pojawiła się w wykazie prac KPRM.

Projekt zakłada likwidację Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego, a w jego miejsce powołaniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Będzie on państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów.

Działalność PIE skupi się przede wszystkim na:

- prowadzeniu badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych,

- współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami RP,

- współpracy z jednostkami akademickimi i naukowymi w kraju i zagranicą,

- organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań,

- upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Czytaj więcej: Rząd zdecydował. Nowe dowody osobiste już od marca 2019 roku

Rząd tłumaczy, dlaczego powołuje PIE

Rząd zdecydował się powołać PIE, ponieważ, jak podano w komunikacie "w obecnym zasobie instytutów badawczych oraz ośrodków analitycznych będących pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów żaden nie zajmuje się ekonomicznymi aspektami rozwoju Polski."

PIE ma odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), której celem jest m.in. "zdynamizowanie wzrostu gospodarczego, zwiększenia za-trudnienia oraz podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i społecznej inkluzywności rozwoju całej gospodarki i poszczególnych regionów kraju."

+++

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: