Dobra wiadomość dla 2,5 mln osób. Sejm zdecydował, to koniec użytkowania wieczystego

Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

"Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami" - powiedział minister Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkanie albo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiąg wieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie" – dodał wiceminister Artur Soboń.

Czytaj więcej: Użytkowanie wieczyste do lamusa już od początku 2019 roku? W jednym przypadku musi się zgodzić Bruksela

Koniec użytkowania wieczystego i związanych z nim problemów

Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego. Przewiduje też waloryzację (w związku np. z inflacją) opłat po przekształceniu.

Chodzi tutaj o to, że jeśli właściciel gruntu (na którym stoi dom czy blok), którym był do tej pory np. skarb państwa samorząd, i który pobierał z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste opłatę w wysokości np. 1 zł z m2, będzie miał gwarancję w ustawie, że taka właśnie opłata będzie do jego kasy wpływać raz w roku, jeszcze przez 20 lat. Użytkujący, który z mocy ustawy stanie się właścicielem gruntu od 1 stycznia 2019 roku,  będzie też mógł też opłacić składkę jednorazowo z góry. Wtedy, jeśli właścicielem gruntu będzie skarb państwa (rząd ma nadzieję, że samorządy też podejmą takie decyzje), może liczyć na bonifikatę: w pierwszym roku 60 proc., a w kolejnych o 10 proc. mniej.

Czytaj więcej: REAS: Koniec rekordów sprzedaży deweloperów w Polsce. Ale ceny mieszkań w górę, "nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości"

Roczne opłaty przez 20 lat

W szczegółach wyglądać będzie to, jak pod koniec czerwca podawało Centrum Informacyjne Rządu, że "zamiast obecnych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste przyszli właściciele gruntów będą płacić roczne opłaty przekształceniowe - przez 20 lat od dnia przekształcenia. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia (np. 1 stycznia 2019 r.). Roczna opłata przekształcenia ma być wnoszona do 31 marca każdego roku (będzie można wystąpić o jej rozłożenie na raty płatne w ciągu roku). Ze względu na długi okres wznoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela - nie częściej niż raz na 3 lata".

Aby uniknąć waloryzacji, będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) - będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. Po przekształceniu właściciel lokalu uzyska udział we własności gruntu w takiej wysokości, w jakiej przysługiwał mu udział w użytkowaniu wieczystym.

Według komunikatu CIR, organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli nieruchomości (np. starostowie) będą wydawały - zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Termin na wydawanie zaświadczenia o przekształceniu z urzędu ma wynosić nie dłużej niż 12 miesięcy, a na wniosek nowego właściciela gruntu - 4 miesiące. Zaświadczenia będą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej prawa własności gruntu nabytego z mocy ustawy. Za wpisy nie będą pobierane opłaty sądowe.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Współtwórca Comperia.pl: Samo bycie upartym jest bez sensu. Trzeba jeszcze pokory, mądrości i otwartości [NEXT TIME]

Więcej o: