PiP w Amazonie: w ciągu czterech lat przeprowadzono 52 kontrole. Łącznie 18 tys. zł kary

Na początku ubiegłego tygodnia minister Rafalska poprosiła szefa PIP o przeprowadzenie kontroli w centrach Amazona w Polsce. Powodem były doniesienia medialne opisujące przypadki łamania praw pracowniczych.

„W przypadku, gdy Państwowa Inspekcja Pracy już takie kontrole przeprowadziła proszę o poinformowanie mnie o ich wynikach” – napisała minister Rafalska.

Czytaj na ten temat: Minister Rafalska prosi o kontrolę w Amazonie. Powodem możliwość łamania praw pracowniczych

Okazuje się, że Amazon w zasadzie od początku swojej działalności jest regularnie kontrolowany przez inspektorów PiP. Oto podsumowanie.

W latach 2014-2018 inspektorzy pracy przeprowadzili 52 kontrole w centrach logistycznych Amazon, z czego: 32 kontrole w Bielanach Wrocławskich, 18 kontroli w Sadach k. Poznania, 2 kontrole w Sosnowcu w 2018 r. oraz 1 kontrolę w Kołbaskowie w 2018 r.

Zakresem kontroli objęto m.in. "czas pracy, wynagrodzenia oraz z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym wypadki przy pracy, stanowiska i pomieszczenia pracy, organizację stanowisk pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szkolenia bhp i badania lekarskie. Zmierzono wydatek energetyczny związany z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy."

Jak czytamy w podsumowaniu "W wyniku kontroli w latach 2014-2018 inspektorzy skierowali do pracodawcy 117 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 203 wnioski w wystąpieniach oraz 13 poleceń. Większość decyzji została wykonana, co wpłynęło na polepszenie warunków pracy zatrudnionych pracowników."

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • szkoleń w zakresie bhp wstępnych i okresowych oraz ich udokumentowania,
  • przestrzegania przepisów bhp w zakresie pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  • zasad magazynowania i składowania,
  • odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • wypłaty wynagrodzenia w zakresie wysokości i terminowości wypłat,
  • ewidencji czasu pracy

Wobec winnych 26 wykroczeń nałożono 12 mandatów na łączną kwotę 18 tys. zł, zastosowano 5 środków wychowawczych.

Wyniki kontroli PiP nie pokrywają się z najczęstszymi powodami skarg pracowników do mediów. Najbardziej dokuczliwe są dla nich wyśrubowane normy, narzucające - zdaniem załogi - nierealne tempo pracy.

Amazon nie zgadza się z zarzutami. Firma wielokrotnie podkreślała, że jest dobrym pracodawcą, a swojej załodze oferuje konkurencyjną płacę, benefity, ubezpieczenie na życie, prywatny pakiet medyczny, obiad za 1 zł, darmowy transport czy program, w ramach którego pracownicy otrzymują dofinansowanie do kursów zawodowych.

- Od pierwszego dnia działalności w Polsce, ściśle współpracujemy z władzami i zapewniamy im pełen wgląd w nasze warunki pracy i standardy bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe relacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspektoratem Pracy, jesteśmy zaskoczeni tym listem - napisała w oświadczeniu przesłanym do redakcji rzecznik prasowy Amazona, Marzena Więckowska.

- Chcąc walczyć z mitami na nasz temat otworzyliśmy nasze Centra dla zwiedzających. Każdy, kto chce się dowiedzieć jakie warunki i atmosferę pracy stworzyliśmy, może przekonać się o tym osobiście. Zapisy dostępne są na www.zwiedzanieamazon.pl. - dodała.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Do tej pory firma wygenerowała w kraju już ponad 4 mld złotych inwestycji - w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, 5 nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz Wrocławiu (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), a także oddział Amazon Web Services w Warszawie.

Obecnie firma w Polsce w pięciu centrach dystrybucyjnych, zatrudnia ok. 14 tys. pracowników na stanowiskach stałych (10 tys. kolejnych stanowisk jest sezonowych).

+++

Rafał Agnieszczak: Ktoś, kto zawsze jedzie po bandzie, nie wygra w biznesie [NEXT TIME]

Więcej o: