Górnicy z "Solidarności" do premiera: Celem programu "Czyste Powietrze" jest wyeliminowanie polskiego węgla

- Odbieranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy, jest naruszeniem ich swobód obywatelskich - napisali w liście do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy z Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność".

Pismo wystosowano w związku z wątpliwościami co do celu realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze". "Solidarność" nabiera bowiem coraz większego przekonania, że "celem realizacji ww. programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw." 

W liście przytoczono przykład przepisu, według którego, jeśli w pobliżu domu przebiega nitka gazociągu, to istnieje obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania domu gazem. A przecież, "przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, węgiel też może być 'czystym' surowcem". Ponadto, w programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych właśnie jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Czytaj więcej: Tak ze smogiem walczą Chiny. Wielki plan "czystego" ogrzewania domów. Ale to wcale nie jest takie proste

Restrykcyjna polityka wobec węgla?

Związkowcy zwracają też uwagę na działania Piotra Woźnego, Pełnomocnika Rządu ds. realizacji programu "Czyste Powietrze", którego oskarżają m. in. o prowadzenie restrykcyjnej polityki wobec węgla i próbę uniemożliwienia wejścia w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych. A jak przypominają, wejście w życie tych przepisów "miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości". 

Na koniec, związkowcy domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego "jasnego stanowiska" rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla.

- Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program "Czyste Powietrze" nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu "Czyste Powietrze" uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki" - czytamy w podsumowaniu.

Czytaj więcej: Twórca Smogathonu: "W ciągu dwóch lat jakość powietrza w Warszawie będzie gorsza niż w Krakowie"

Co to jest program "Czyste Powietrze"

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest zatem poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Porozumienie w sprawie realizacji programu "Czyste Powietrze" podpisano na początku czerwca tego roku. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego łączny budżet to aż 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze mają zostać wydane na przede wszystkim na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, a jego beneficjentami mają  być przede wszystkim osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. W sumie chodzić może o 3 mln domów w Polsce. 

Rafał Masny: Przez trzy lata na pensje przeznaczaliśmy 15 proc. zysków, reszta szła na inwestycje [NEXT TIME]