"DGP": Resort finansów z potężną bronią. Teresa Czerwińska otrzyma dostęp do nagrań z podsłuchów

Nowelizacja ustawy Krajowej Administracji Skarbowej ma zdecydowanie wzmocnić pozycję ministra finansów. W jej wyniku Teresa Czerwińska otrzyma uprawnienia, które dziś przysługują jedynie prokuraturze.

Dostęp do materiałów operacyjnych i rozpoznawczych, nagrań z podsłuchów czy też siatki informatorów - to tylko kilka nowych uprawnień, które wkrótce mają trafić w ręce ministra finansów - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Tak przynajmniej wynika z projektu nowelizacji ustawy o KAS, która przyznaje szefowi resortu finansów nadzór nad działaniami Służby Celno-Skarbowej.

Czytaj też: Fiskus przeprowadzi kontrolę bez podatnika. Nowe uprawnienia

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest uprawniony do: zapoznawania się z wynikami i materiałami z czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Służbę Celno-Skarbową, uzyskiwania informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami z czynności wykonywanych przez kierownika komórki nadzoru wewnętrznego

- czytam w projekcie.

Dotychczas tak szerokie uprawnienia w dostępie do materiałów z działań operacyjnych i rozpoznawczych przysługiwały jedynie prokuraturze. "DGP" przypomina jednak, że w tym roku podobne uprawnienia (w zakresie kontroli nad działaniami policji oraz Straży Granicznej) otrzymał również minister spraw wewnętrznych.

Dlaczego PiS chce przyznać Teresie Czerwińskiej nadzór nad Służbą Celno-Skarbową? Resort finansów tłumaczy, że chodzi o większy profesjonalizm działaniach KAS w walce z oszustami podatkowymi". Drugi powód, to eliminowanie  nieprawidłowości w działaniach funkcjonariuszy i urzędników skarbowych.

Eksperci mają jednak wątpliwości. Ich zdaniem nowa broń w rękach fiskusa może stanowić zagrożenie dla również zwykłych i uczciwych podatników.

"Zwiększenie uprawnień zawsze rodzi obawę przed ich nadużywaniem – komentuje Przemysław Antas, radca prawny w Antas Legal w rozmowie z "DGP".

Fiskus przeprowadzi kontrolę bez podatnika

Warto przypomnieć, że w wyniku nowelizacji ustawy o KAS fiskus uzyska również szereg innych uprawnień, które wzbudzają wątpliwości u części ekspertów.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian w przepisach o KAS zakłada możliwość wszczęcia kontroli bez obecności podatnika lub innej osoby uprawnionej do jego reprezentacji. W praktyce oznacza to, że fiskus będzie mógł wręczyć upoważnienie do kontroli sekretarce czy też inne osobie zatrudnionej w firmie.

Nowe przepisy zakładają też, że "kontrole krzyżowe" będą mogły być przeprowadzane nie tylko u bezpośrednich kontrahentów, ale również u firm, które świadczyły dla kontrolowanego podatnika usługi okołotransakcyjne.

Kolejna zmiana, która może być niekorzystna z punktu widzenia podatnika, dotyczy korekty deklaracji podatkowej. Jeśli po zakończeniu kontroli podatnik zgodzi się z jej wynikami i skoryguje deklarację, to nie będzie mógł dokonać jej ponownej korekty.

Fiskus łatwiej zidentyfikuje również "podejrzane" konta bankowe, czyli rachunki, które mogą być wykorzystywane do ukrywania dochodów. Na wniosek urzędnika banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do przekazania danych osobowych właściciela rachunku. W razie odmowy grozi im grzywna w wysokości 10 tysięcy złotych.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: