Mocne spadki spółek Czarneckiego na GPW. Idea Bank uspokaja po komunikacie KNF

Spółki Leszka Czarneckiego kontynuują spadki i dziś są one znacznie mocniejsze - przed południem przekraczały nawet 20 proc. To zapewne przynajmniej w części reakcja na wpisanie przez KNF Idea Banku na listę ostrzeżeń. Sam bank uspokaja: chodzi o obligacje GetBacku a decyzja nie ma wpływu na bieżącą obsługę klientów. Komunikat w uspokajającym tonie opublikował też Getin Noble Bank.

Po godzinie 11:00 Getin Noble Bank tracił 21,5 proc., Idea Bank ponad 18 proc., a Getin Holding ponad 15 proc.

Notowania Getin Noble BankuNotowania Getin Noble Banku źródło: stooq.pl

Notowania Idea BankuNotowania Idea Banku źródło: stooq.pl

To już kolejny dzień przeceny, choć we wtorek była ona znacznie słabsza - na wczorajszej sesji Getin Noble Bank stracił 5,56 proc., Getin Holding 9,52 proc. a Idea Bank 6,33 proc. Przy czym ogólnie ani pozostałe notowane na giełdzie banki ani cały rynek nie spadały tak mocno lub wręcz rosły.

Dziś tuż przed południem WIG20 był na ponad półprocentowym plusie, Pekao traci 1,5 proc., PKO BP jest na plusie 0,43 proc., mBank zyskuje 0,87 proc., Alior także jest na plusie - 2,43 proc.

KNF wpisuje Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych

Dzisiejsze spadki zapewne są reakcją inwestorów na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego opublikowaną już po wczorajszej sesji giełdowej. KNF wpisała Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych.  Jak podaje Komisja w informacji prasowej, zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego).

Komisja wyjaśnia w komunikacie, że chodzi o aktywność banku na rynku kapitałowym w latach 2016-2018 bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. KNF podkreśla jednocześnie, że wpisanie na listę ostrzeżeń nie ma związku z działalnością bankową Idea Banku.

Idea Bank uspokaja

To samo podaje w oświadczeniu sam Idea Bank, który ujawnia, że KNF chodzi o obligacje GetBacku (w komunikacie Komisji nie było to wyjaśnione).

"Podstawą wpisania Idea Banku na Listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Idea Bank w dniu 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF. Bank nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska Banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę" - wyjaśnia Idea Bank.

Bank podkreśla też, że podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową. "Dotyczy ono zdarzeń mających miejsce w przeszłości, które nie mają żadnego związku z bieżącą operacyjną działalnością Idea Banku" - czytamy w oświadczeniu.

Idea Bank podaje też, że przeprowadził wewnętrzne postępowanie wyjaśniające mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych zachowań niektórych pracowników wobec swoich Klientów, a stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

"Umieszczenie przez KNF Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych pozostaje bez wpływu na bieżącą obsługę Klientów" - pisze bank. 

Getin Noble także wyjaśnia

Uspokajający komunikat opublikował też Getin Noble Bank. "W opinii Zarządu Getin Noble Banku obserwowana obecnie przecena akcji Spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od Banku wydarzeń, które nie są związane z działalnością operacyjną oraz kondycją finansową Banku" - czytamy w oświadczeniu.

"Sytuacja banku jest stabilna, a cele biznesowe są realizowane zgodnie z przyjętą do 2021 roku strategią. Bank implementuje założenia Planu Trwałej Poprawy Rentowności oraz ogłoszonej w kwietniu br. strategii kapitałowej. W ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno przeprowadzonych emisji akcji wzmacniających fundusze własne spółki, jak i obniżeniu wymaganych buforów kapitałowych. W samym roku 2018 główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł" - wyjaśnia dalej bank.

"Aktualne notowania akcji Banku na GPW oraz doniesienia medialne nie mają związku z działalnością podstawową naszej instytucji. Bank koncentruje się na realizacji strategicznych celów biznesowych i wynikającej z nich poprawy stałych źródeł przychodu" - pisze Getin Noble.

Spółki Leszka Czarneckiego pod presją

Idea Bank to jedna ze spółek, której właścicielem jest miliarder i biznesmen Leszek Czarnecki. Bezpośrednio posiada on 9,84 proc. udziałów. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest, który Getin Holding ma 54,43 proc. akcji - Leszek Czarnecki ma w nim z kolei 54,97 proc. udziałów. Innym dużym akcjonariuszem Idea Banku jest Getin Noble Bank - ma 9,99 proc., Leszek Czarnecki ma 61,42 proc. udziałów Getin Noble Banku.

We wtorek giełdowe spółki traciły po publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik napisał, że Leszek Czarnecki, właściciel m.in. Getin Banku, oskarżył Marka Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego o złożenie niezgodnej z prawem propozycji, Prokuratura Krajowa potwierdziła, że trafiło do niej takie zawiadomienie.

Według Czarneckiego w marcu Chrzanowski miał zaoferować mu przychylność przy planach restrukturyzacji jego banków. W zamian miałby zatrudnić w Getin Noble Banku wskazanego prawnika z pensją uzależnioną od wyników tego banku. Zgodnie z cytowanym przez "Gazetę Wyborczą" zawiadomieniem do prokuratury, ma chodzić o około 40 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego stanowczo odrzuciła te oskarżenia.

Marek Chrzanowski po południu we wtorek złożył dymisję, a premier Mateusz Morawiecki ją przyjął. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie szefa KNF.

Więcej o: