W poniedziałek prezydent podpisze ustawę o PPK. To hit czy bubel?

Już w poniedziałek prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Od początku 2021 r. PPK mają objąć 11,5 mln osób. Prezydent mówi, że przedsiębiorcy oceniają PPK bardzo wysoko. Ekonomiści ośrodka badawczego GRAPE piszą: 74 proc. obecnie żyjących Polaków traci na jego wprowadzeniu.

Prezydent Andrzej Duda podpis pod ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapowiedział podczas Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Głowa Państwa tłumaczyła, że przedsiębiorcy oceniają pomysł PPK "bardzo wysoko". Duda wyraził opinię, że Pracownicze Plany Kapitałowe, oprócz stworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego dla obywateli, będą kołem zamachowym dla gospodarki.

Takie same argumenty za PPK - że to "szansa dla przyszłych emerytów na zapewnienie środków do życia, a dla gospodarki okazja do wsparcia inwestycji nowymi środkami" - przytacza też organizacja Pracodawcy RP.

Zgoła inne zdanie o pomyśle PPK mają z kolei ekonomiści z ośrodka badawczego GRAPE. Oni w raporcie opublikowanym pod koniec października napisali jednoznacznie - świat bez PPK jest lepszy niż świat z PPK. W ich opinii dodatek z PPK do emerytury nie będzie wysoki. Zwracają uwagę, że system dopłat ze strony państwa oznacza koszty fiskalne, które będą rozłożone na wszystkich obywateli. Ekonomiści GRAPE są także sceptyczni wobec zbawiennych skutków Pracowniczych Planów Kapitałowych dla rozwoju polskiej gospodarki (twórcy ustawy liczą, że dzięki PPK na polski rynek kapitałowy zostaną wpompowane miliardy złotych).

O co chodzi w PPK?

Standardowo wysokość składki na PPK będzie wynosiła 3,5 proc. miesięcznej pensji brutto. Większa część - bo 2 proc., zostanie potrącona z pensji pracownika. Oznacza to, że jeżeli zarabia obecnie np. 4 tys. zł brutto (czyli ok. 2854 zł "na rękę"), to jego miesięczna składka wyniesie 80 zł. O tyle niższą pensję dostanie. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, będą mogli nieco zwiększyć składki. Kolejne 60 zł dołoży pracodawca.

Do tego państwo każdemu oszczędzającemu ma dołożyć 250 zł tzw. wpłaty powitalnej, a także co roku 240 zł. Ta ostatnia kwota może być z biegiem czasu waloryzowana - czyli może rosnąć wraz ze wzrostem wynagrodzeń (i cen).

.. pfr

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą automatycznie wszystkich pracowników do 55. roku życia - także tych niezatrudnionych na umowy o pracę. Ustawa będzie wprowadzana stopniowo:

  • od lipca 2019 r. - w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób

  • od stycznia 2020 r. - w firmach z 50-249 pracownikami 

  • od lipca 2020 r. - w firmach z 20-49 osobami "na pokładzie"

  • od stycznia 2021 r. - w pozostałych firmach, zatrudniających co najmniej jednego pracownika oraz w sferze budżetowej 

Jeśli ktoś nie będzie chciał odkładać na PPK, będzie musiał zgłosić taką chęć pracodawcy. Co ważne - co cztery lata takie oświadczenie trzeba będzie "odnawiać". 

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi nie będą objęte osoby samozatrudnione. W ich przypadku rząd podniesie natomiast limit wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą mogły być prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Fundusze Emerytalne (zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne), Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Środki wpłacane na nie będą inwestowane m.in. w bony skarbowe, obligacje (w tym korporacyjne), akcje czy listy zastawne. Polityka inwestycyjna w ramach PPK będzie uzależniona od wieku oszczędzającego.

Zasadniczo wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie możliwa po osiągnięciu 60. roku życia. Wówczas można będzie jednorazowo wypłacić całość środków, albo wypłacić jednorazowo maksymalnie 25 proc. zgromadzonych środków, a resztę otrzymywać "w ratach" przez przynajmniej 10 lat. To drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że wówczas nie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych.

Są dwie sytuacje, gdy pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie można wypłacić przez ukończeniem 60 lat. Po pierwsze, to poważna choroba - zarówno uczestnika PPK, jak i jego bliskiego. Wówczas będzie można wypłacić 25 proc. środków zgromadzonych na rachunku. Po drugie, nawet całość pieniędzy zebranych w PPK będzie można wypłacić na wkład własny m.in. przy zakupie pierwszego mieszkania. Ale w tym przypadku pieniądze będą podlegać zwrotowi. Zwrot będzie musiał rozpocząć się najpóźniej po 5 latach od wypłaty i zakończyć się maksymalnie po 15 latach od wypłaty.

Oczywiście środki z PPK będzie można także wypłacić całkowicie wypisując się z tego rozwiązania. Wówczas jednak "straci się" wszystkie dopłaty państwa, a dodatkowo 30 proc. wpłat pracodawcy trafi na subkonto pracownika w ZUS - jako składka na ubezpieczenie społeczne. 

Dużo więcej szczegółów Pracowniczych Planów Kapitałowych w tekście "Pracownicze Plany Kapitałowe od podszewki. Ile można zarobić? Czy warto? Jak się wypisać? Tłumaczymy".

Więcej o: