"200 plus" dla Sybiraków. Sejm za ustawą w pierwszym czytaniu. "Odszkodowanie powinna zapłacić Rosja"

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy zakładającego rekompensaty dla osób deportowanych lub zesłanych do ZSRR w latach 1939-1956. Świadczenia mają wynosić 200 zł za każdy miesiąc zsyłki.
Zobacz wideo

Projekt ustawy powstał w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, jest "odpowiedzią na liczne postulaty otrzymywane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze środowiska Sybiraków". 

Sybiracy dożywają swoich dni bardzo często w trudnych warunkach. Kumulacja urazów psychicznych nabytych na zesłaniu i w czasach powojennych oraz nasilających się z wiekiem schorzeń fizycznych powoduje, że wymagają szczególnej opieki. Uznanie zasług Sybiraków w postaci wnioskowanej pomocy byłoby olbrzymim wsparciem nie tylko finansowym, ale również satysfakcją moralną oraz potwierdzeniem słuszności postaw życiowych i dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny

- cytuje fragment tegorocznego pisma od Związku Sybiraków Kancelaria Prezydenta. 

Odszkodowanie za zsyłkę Polaków na Syberię powinna zapłacić Rosja, jako spadkobierca ZSRR. To oczywiste, ale z równie oczywistych przyczyn, gdybyśmy czekali na ten ruch, te osoby by się tego nie doczekały

- mówił w Sejmie Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. 

Prezydencki projekt spotkał się w Sejmie z ciepłym przyjęciem przez przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. Wobec braku sprzeciwu posłów, został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

200 zł za każdy miesiąc

Projekt ustawy zakłada, że Sybiracy otrzymaliby jednorazowe świadczenie w wysokości 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu zsyłki w głąb ZSRR. Minimalna wysokość rekompensaty wynosiłaby 2,4 tys. zł.

Wysokość świadczenia będzie ustalał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku konieczne będzie dołączenie zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

O rekompensatę nie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały już odszkodowanie lub zadośćuczynienie - na mocy wyroku sądu okręgowego - na podstawie ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Świadczenie będzie wolne od egzekucji, podatku dochodowego oraz nie będzie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Ile to będzie kosztowało?

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, świadczenia mogłoby uzyskać ok. 24,6 tys. osób (dane za Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Biorąc pod uwagę, że średni czas przebywania na deportacji lub w obozie w ZSRR w przypadku Sybiraków mieszkających w Polsce wynosił 66 miesięcy, to jedna osoba średnio mogłaby otrzymać ok. 13,2 tys. zł, a łączny koszt dla budżetu państwa blisko 325 tys. zł.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych, przewiduje się natomiast pozytywny efekt społeczny

- konkluduje w uzasadnieniu projektu ustawy.

Więcej o: