Biedronka zmienia system płac. Znamy wysokość premii, na jaką liczyć mogą pracownicy

Biedronka zmienia sposób wynagradzania pracowników. O premię ma być łatwiej. Sieć nie zapowiada, jak na razie, większych podwyżek.
Zobacz wideo

Sieć Biedronka w przesłanym nam komunikacie informuje o zmianie sposobu rozliczania premii wśród swoich pracowników. Od stycznia kwartalna premia uznaniowa przyznawana za wyniki zostanie zastąpiona premią miesięczną. Oznacza to, że pracownicy sklepów miesięcznie mogą otrzymać premię w wysokości 170 zł brutto.

Zasady naliczania premii zostaną zmodyfikowane tak, by otrzymywała ją większa część pracowników sieci. 

Od stycznia 2019 r. zmianie ulega także sposób przyznawania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności. Pracownicy sklepów sieci Biedronka, centrów dystrybucyjnych i Fabryki Zup będą otrzymywać 100 proc. jej wartości przy braku nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, 75 proc. jej wartości przy jednym dniu nieplanowanej, ale usprawiedliwionej nieobecności i 50 proc. jej wartości przy dwóch takich absencjach. Dzięki temu nagrodę będzie mogło otrzymać więcej osób niż dotychczas.

- Chcemy, by nasz system wynagrodzeń odpowiadał na aktualne potrzeby pracowników i był kształtowany w oparciu o czynniki rynkowe. Podczas tegorocznego przeglądu wynagrodzeń zmodyfikowaliśmy dwa elementy składowe: nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności i uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli większą szansę na uzyskanie tej nagrody, i co za tym idzie dodatkowe środki finansowe, nawet mimo sporadycznych krótkotrwałych absencji. 

- mówi Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska S.A.

Podwyżka pensji minimalnej

Poza modyfikacją zasad wypłacania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności i premii wynikowej, Biedronka dokonuje też aktualizacji wysokości wynagrodzeń. Zdecydowana większość pracowników sieci już wcześniej otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze powyżej stawki krajowej pensji minimalnej, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Dla pozostałej grupy, której wynagrodzenia zasadnicze byłyby niższe, od stycznia stawki zostały dostosowane do nowego poziomu.

Czytaj też: W 2019 r. nowe kryterium dochodowe w programie 500 plus. Rafalska zapowiada zmianę

Jeronimo Martins Polska jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym ponad 65 tys. pracowników.

Więcej o: