Koniec OFE. Analitycy: Subkonto ZUS może przynieść wyższą stopę zwrotu niż OFI

Osoby, które w wyniku przekształcenia OFE wybiorą otwarte fundusze inwestycyjne (OFI) muszą liczyć się z ryzykiem, które w przypadku rozwiązań akcyjnych jest stosunkowo wysokie, a jeżeli wybiorą subkonta ZUS, to wskaźnik waloryzacji może być niższy ze względu na możliwe pogorszenie stanu krajowej gospodarki, podały Analizy Online.
Zobacz wideo

Z symulacji wynika, że po pięciu latach stopa zwrotu z OFI może wynieść 17,39 proc., a z subkonta ZUS 24,03 proc., zaś po 10 latach byłoby to odpowiednio: 37,80 proc. i 53,82 proc. 

"Do tej pory polityka inwestycyjna OFE po reformie z 2014 r. zakładała wysokie zaangażowanie w instrumenty udziałowe (sięgające przeciętnie około 80-85 proc.). W przypadku OFI, w które to OFE mają zostać przekształcone, alokacja w akcje ma być stopniowo obniżana, o 2,5 pkt proc. rocznie. Z tego też powodu można przyjąć, że wyniki OFI mogą w przyszłości prezentować się podobnie do stóp zwrotu z OFE, jednak prawdopodobnie będą przeciętnie nieco niższe w długim terminie, właśnie ze względu na ograniczanie zaangażowania w akcje spółek z GPW" - czytamy w komentarzu. 

W przypadku subkonta w ZUS roczna waloryzacja obliczana jest na podstawie średniego wzrostu nominalnego PKB za ostatnie 5 lat.

"Jeżeli zaś chodzi o waloryzację subkonta ZUS, to wskaźnik może być niższy ze względu na możliwe pogorszenie stanu krajowej gospodarki. Dużo zależy również od decyzji politycznych. Historycznie zdarzało się na przykład, że waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy, a co za tym idzie jej wysokość była jednakowa dla wszystkich (w 2012 roku było to 71 zł)" - czytamy dalej. 

Czytaj więcej: Borys o krytyce opłaty 15 proc. za zmianę OFE na IKE. "Zawsze można znaleźć kij"

ZUS lepszy niż nowe fundusze?

Według analityków Analiz Online, podejmując decyzję o przyszłości swoich środków z OFE, należy rozważyć wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na ich końcową wartość.

"Bazując na danych historycznych, oszacowaliśmy, jakich stóp zwrotu możnaby oczekiwać zarówno w przypadku przeniesienia środków na OFI, jak i na subkonto w ZUS. W zestawieniu tym korzystniej prezentuje się drugi wariant. Wynika to z kilku czynników:

- W ostatnich latach krajowa gospodarka rozwijała się stosunkowo prężnie, stąd wysokie wskaźniki waloryzacji. W przyszłości taki stan nie musi się utrzymać, a co za tym idzie wskaźnik może być niższy;

- Waloryzacja subkonta w ZUS nie może być ujemna, nawet jeśli średni nominalny PKB za ostatnie 5 lat będzie ujemny. Wskaźnik równy jest wtedy zero. W przypadku OFI z kolei poniesienie straty jest możliwe;

- W OFI pobierane są opłaty, które dodatkowo niekorzystnie wpływają na osiągane stopy zwrotu;

- Wysokie zaangażowanie OFI w akcje implikuje stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia wyników, ale jednocześnie możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu w okresach korzystnej koniunktury na GPW" - czytamy dalej. 

Koniec OFE. Ekonomiści mBanku: potrzeby pożyczkowe państwa spadną o ok. 8 mld zł w 2020-2021

W ZUS po 10 latach nawet ponad 50 proc.

Z symulacji Analizy Online (według danych na 31.03.2019) wynika, że po 5 latach stopa zwrotu z OFI może wynieść 17,39 proc., a z subkonta ZUS 24,03 proc. Po 10 latach będzie to już odpowiednio: 37,80 proc. i 53,82 proc., a po 15 latach odpowiednio: 61,76 proc. i 90,78 proc.

Według zestawienia historycznych stóp zwrotu wg danych na 31.03 .2019 r., opracowanych przez Analizy Online wynika, że stopa zwrotu w okresie 2014-2019 dla OFE wyniosła średniorocznie 3,26 proc., a dla subkonta ZUS 4,40 proc. Jak podaje firma, do analizy subkonta ZUS za 2018 i 2019 wykorzystano wskaźnik rocznej waloryzacji na poziomie z 2017 r., gdyż dla 2018 r. ten wskaźnik zostanie opublikowany w maju br. 

Zobacz wideo