Wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2018 r. wyniósł zero złotych

Bank centralny podał, że jego wynik finansowy wyniósł w 2018 r. zero złotych. Z tego względu NBP nie wpłaci do budżetu państwa ani złotówki.
Zobacz wideo

W 2017 r. wynik finansowy NBP wyniósł ponad 2,5 mld zł na minusie, ale rok wcześniej 9,2 mld zł na plusie. Dzięki temu do budżetu państwa trafiło z NBP 8,7 mld zł w 2017 r. W tym roku nie wpłynie nic.

Wynik finansowy NBP za 2018 r. wyniósł zero, w związku z czym w 2019 r. nie nastąpi wpłata do budżetu państwa ani nie zostanie dokonany odpis na fundusz rezerwowy NBP

- czytamy w sprawozdaniu finansowym NBP.

Z opublikowanego sprawozdania finansowego wynika m.in., że za 2018 rok NBP wypracował dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 3,6 mld zł oraz zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 3 mld zł.

Wzrost wyniku z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w 2018 r. był spowodowany głównie wzrostem wolumenu sprzedaży walut obcych w warunkach średniorocznego wzrostu różnicy między kursem średnim NBP a średnim kosztem zasobu walut obcych

- czytamy dalej w sprawozdaniu. 

Koszty działania NBP i amortyzacji to 1,1 mld zł

Jak podał bank centralny, koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, do której tworzenia NBP jest zobowiązany ustawą, wyniosły 3,9 mld zł. Ponadto koszty prowadzenia polityki pieniężnej wyniosły w 2018 r. 1,6 mld zł, a koszty działania NBP i amortyzacji utrzymały się na poziomie podobnym jak w latach poprzednich i wyniosły 1,1 mld zł.

Prawie całość aktywów NBP stanowią waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów dominują zobowiązania w polskich złotych. To, jako asymetria walutowa bilansu NBP, podnosi ryzyko kursowe i ma przełożenie na wynik finansowy instytucji.

Wpływ ryzyka kursowego na wynik finansowy NBP (wynik z różnic kursowych) uzależniony jest od kształtowania się kursu złotego do walut obcych w trakcie i na koniec roku. W uproszczeniu, wzrost wartości złotego (aprecjacja), negatywnie wpływa na wynik finansowy NBP

- podano w sprawozdaniu.

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi wahań kursu złotego na wynik finansowy NBP, ustawa o NBP zobowiązuje bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Tworzenie rezerwy nie może powodować straty roku bieżącego. Wykorzystywana jest ona w przypadku wystąpienia kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej, które mogłyby spowodować stratę. Tego typu sytuacja miała miejsce m.in. w 2017 r., gdy NBP w całości wykorzystał tę rezerwę.

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Zobacz wideo
Więcej o: