Idea Bank i ITI Neovision słono płacą za decyzje sprzed lat. UOKiK informuje o wyrokach sądowych

UOKiK poinformował o czterech wyrokach, które zapadły w sprawach decyzji nałożonych przez Urząd. Najbardziej dotkliwe decyzję dotyczą ITI Neovision i Idea Banku.
Zobacz wideo

Sąd wydał wyroki w sprawie czterech kar nałożonych przez UOKiK. Pierwszy z nich dotyczy kary nałożonej na Idea Bank. W 2014 r. UOKiK stwierdził, że sposób, w jaki bank informował o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wprowadzał konsumentów w błąd. Zdaniem Urzędu spółka, zawierając umowy, nie informowała o ryzyku związanym z oferowanym produktem, a także o wysokich kosztach rezygnacji z umowy przed końcem jej obowiązywania. 

Prezes UOKiK nałożył na ubezpieczyciela ponad 4 mln zł kary. Najpierw została ona zmniejszona do 1,5 mln zł by ostatecznie wzrosnąć do 3 mln zł. Sąd Apelacyjny  wskazał, że zachowanie pracowników Idea Banku wprowadzało konsumentów w błąd a kara ma charakter represyjny i edukacyjny i powinna być odczuwalna dla spółki.

W 2013 roku ITI Neovision jednostronnie zmieniał umowy zawarte z abonentami telewizji "n" czym, jak twierdzi UOKiK, naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Urząd zakwestionował również sam sposób przekazywania informacji o zmianie umowy oraz zbyt krótki termin na złożenie rezygnacji z automatycznego przejścia na ofertę "nc+". 

Urząd nałożył na spółkę ponad 10 mln zł kary, która ostatecznie została zmniejszona do 1,2 mln zł, w w lutym skarga doszło do odrzucenia kasacji. 

UOKiK nakłada kary a pościel i maski antysmogowe

Urząd ukarał też dwie mniej znane spółki. Chodzi o Potenza di Lana z Poznania, która m.in. sprzedawała wełnianą pościel. Postępowanie UOKiK wykazało, że przedsiębiorca ograniczał prawo do zwrotu zakupionego towaru (odstąpienia od umowy) oraz wprowadzał w błąd w sprawie terminu, w jakim konsumenci mogli odstąpić od umowy. UOKiK nałożył na Potenza di Lana karę finansową o łącznej wysokości ponad 29 tys. zł, a w lutym 2019 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorcy. 

Czytaj też: UOKiK sprawdził, kto w Polsce zarabia najwięcej na warzywach i owocach. Nie rolnicy

UOKiK ukarał taże Go Ride Serwis. W lipcu 2018 r.  zarzucił firmie, że maski antysmogowe sprzedawane przez nią nie spełniały wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz nie miały odpowiednich oznaczeń.  Urząd nakazał wycofanie towaru z obrotu, zaprzestanie sprzedaży oraz odkupienie od konsumentów wadliwych masek. Dodatkowo urząd zobowiązał spółkę do zapłacenia  13 tys. zł za badania laboratoryjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił odwołanie. Wyrok nie jest prawomocny.

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Więcej o: