Mąż Teresy Czerwińskiej trafił do dwóch spółek skarbu państwa. Pośrednio mogła go kontrolować... żona

Bogumił Czerwiński, mąż minister Teresy Czerwińskiej, trafił do rad nadzorczych dwóch państwowych spółek. Kontrolować może je KAS, którego szefa powołuje premier na wniosek szefa resortu finansów.
Zobacz wideo

Dwie państwowe spółki - PFR Ventures, kontrolowana przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Euro-Eko z Mielca, znajdująca się pod nadzorem Agencji Rozwoju Przemysłu, zyskały niedawno nowego członka rady nadzorczej. Jest nim Bogumił Czerwiński - prywatnie mąż Teresy Czerwińskiej, obecnej minister finansów - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". 

Do pierwszej ze spółek Czerwiński trafił pod koniec listopada 2017 roku. Teresa Czerwińska w resorcie finansów pojawiła się w lipcu - na stanowisku wiceministra. Jak twierdzi "Dziennik" odpowiadała m.in. za nowelizację budżetu, w ramach którego Polski Fundusz Rozwoju został dokapitalizowany kwotą 1,8 mld zł.

Czerwiński, trafiając do spółki powiązanej z PFR, nie musiał starać się o akceptację specjalnej rady działającej przy premierze. Zapis nakazujący taką procedurę znalazł się w statucie państwowej spółki dopiero w grudniu. Trzy tygodnie po powołaniu na stanowisko męża minister. 

PFR Ventures, w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zarządza kwotą niemal 3 mld zł - pieniądze pochodzą z UE. Spółka była rozliczana ze sposobu dysponowania środkami - kontrola odbyła się w kwietniu 2017 roku. Przed objęciem stanowisk przez małżeństwo Czerwińskich. 

Jeśli chodzi o spółkę Euro-Eko, Czerwiński zasiada w jej radzie nadzorczej od kwietnia tego roku. Firma zajmuje się m.in. przetwarzaniem odpadów na paliwa i ich utylizacją. Ostatni audyt, przeprowadzony przez urząd skarbowy, miał miejsce w roku 2016. 

Czytaj więc: Wiemy, dokąd z rządu może odejść Teresa Czerwińska. Stanowisko w dużym europejskim banku

Męża Czerwińskiej mogą kontrolować jej podwładni? 

Do obu spółek trafiają środki państwowe lub unijne, obie spółki kontrolować może KAS. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powołuje premier na wniosek Ministra Finansów. Budżet Administracji również zależy w pewnej części od decyzji kierownictwa resortu finansów. Oczywiście nie ma żadnych powodów by twierdzić, że KAS zaniechał jakichkolwiek czynności wobec państwowych spółek czy celowo ich nie kontroluje. Pytania o konflikt interesów wydają się więc zasadne. 

"Dziennik" twierdzi, że Bogumił Czerwiński już w radzie nadzorczej PFR Ventures nie zasiada - rezygnację złożył tuż po tym, jak gazeta wysłała swoje zapytania. Twierdzi jednocześnie, w oświadczeniu przesłanym redakcji, że "spełniam wymagane przepisami prawa wymogi formalne związane z pracą w organach nadzoru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością."

Z najnowszych, wciąż nieoficjalnych, informacji wynika, że Teresa Czerwińska wkrótce pożegna się ze stanowiskiem. W ramach rekonstrukcji rządu zastąpić może ją obecny wiceszef resortu Leszek Skiba lub sam premier Mateusz Morawiecki. 

Więcej o: