Wzrost PKB Polski w tym roku może osiągnąć 5 proc. Analitycy mBanku podwyższają prognozę

W pierwszym kwartale 2019 r. polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,7 proc. licząc w ujęciu rocznym. Według analityków mBanku oznacza to, że w całym roku nasz PKB może pójść w górę o 5 proc.
Zobacz wideo

Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki podkreśla, że podane w piątek przez Główny Urząd Statystyczny dane są o 0,1 punktu procentowego lepsze od opublikowanego przez GUS w połowie maja tak zwanego szybkiego szacunku PKB. Janecki podkreśla, że pozytywnym zaskoczeniem była kilkunastoprocentowa dynamika inwestycji. Wskazuje, że chodzi między innymi o prywatne i państwowe inwestycje infrastrukturalne. 

Optymistycznych sygnałów jest więcej. Przykładowo, spożycie ogółem w I kw. br. wzrosło o 4,4 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9 proc. , publiczne - o 6,4 proc. (w IV kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,3 proc. , +4,2 proc. , +4,7 proc. ). 

Jarosław Janecki wskazuje też na pozytywny wpływ eksportu netto, czyli różnicy pomiędzy eksportem a importem. Ekspert dodaje, że pozytywny, choć nieco niższy od oczekiwań był wpływ konsumpcji na gospodarkę.

Czytaj też: "Kuloodporni". PKO BP podnosi prognozy wzrostu PKB Polski. Ale i inflacja będzie rosnąć

"W I kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc. " - czytamy w dzisiejszym komunikacie. 

Analitycy podwyższają prognozy wzrostu PKB

Ekonomiści mBanku potraktowali dane o PKB jako dobry powód do zmiany wcześniejszych prognoz. 

PODWYŻSZAMY prognozę PKB na cały 2019 z 4,5% rr do 5,0% rr.I oczywiście spodziewamy się masowych podwyżek prognoz przez innych analityków.

- napisali.

Prognozę wzrostu polskiej gospodarki z 4,2 do 4,6 proc. podnieśli wcześniej także eksperci PKO BP, którzy w swoim raporcie napisali dodatkowo, że "jesteśmy zaskakująco odporni na zawirowania z zewnątrz i tak ma pozostać."

Więcej o: