Polacy w dekadę potroili swoje zadłużenie, ale na tle Zachodu wciąż wypadamy nieźle

W ciągu 10 lat Polacy potroili wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Dla większości z nas życie "na kredyt" jest wciąż popularniejsze niż oszczędzanie. Nasi zachodni sąsiedzi, pomimo większych dochodów, są jednak zadłużeni znacznie mocniej.
Zobacz wideo

Zadłużenie gospodarstw domowych w stosunku do PKB wynosi w Polsce 35 proc., co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych zobowiązań kredytowych w ciągu ostatnich 10 lat, ale dzięki rosnącym dochodom, średnio spłacają swój kredyt mieszkaniowy szybciej o ponad 3 lata, niż miało to miejsce jeszcze dekadę temu - wynika z najnowszej edycji raportu "InfoKREDYT" opublikowanego przez Związek Banków Polskich (ZBP).

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wartość wszystkich zobowiązań gospodarstw domowych w Polsce na koniec 2018 r., jakie obsługują banki, wyniosła 708,4 mld zł. Niespełna dwie trzecie tej kwoty przypada na kredyty mieszkaniowe, których Polacy mają w swoich portfelach już 421,4 mld zł.

"Biorąc pod uwagę całość zadłużenia, w ciągu ostatniej dekady Polacy zwiększyli trzykrotnie wartość zaciągniętych kredytów. Obecnie, przeciętnie na jedną osobę dorosłą w Polsce przypada 22 tys. zł kredytu. Jednakże na tle Europy wciąż stosunek zadłużenia do naszych dochodów jest niewielki i wynosi 61 proc." - czytamy w raporcie.

"Podobnie niski poziom zadłużenia gospodarstw domowych kształtuje się w relacji do PKB, gdzie wynosi on 35 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Dla porównania zadłużenie gospodarstw domowych do PKB w Niemczech wynosi 86 proc., we Francji 112 proc., a w Wielkiej Brytanii 140 proc. Niższy stosunek obserwowany jest w niektórych krajach naszego regionu np. na Węgrzech, gdzie wynosi on 43 proc." - podają eksperci ZBP. 

Związek wskazuje, że życie "na kredyt" jest wciąż popularniejsze niż oszczędzanie - Polacy nadal w ofercie banków częściej poszukują dodatkowego zastrzyku gotówki niż produktów oszczędnościowych. Jak wynika z badania zrealizowanego przez ZBP, 60 proc. ankietowanych bankowców wskazuje na przewagę zainteresowania produktami kredytowymi nad oszczędnościowymi. Ponadto aż 72 proc. respondentów deklaruje, że najbardziej popularnym produktem kredytowym jest kredyt gotówkowy.

Polacy toną w kredytach mieszkaniowych. Ratują nas wyższe dochody

Na przestrzeni ostatnich 10 lat Polacy podwoili także wartość portfela kredytów mieszkaniowych. Obecnie, jak wskazują dane ZBP, średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi nieco ponad 263 tys. zł. Oznacza to, że w ciągu dekady wartość nowego kredytu mieszkaniowego zwiększyła się o około jedną czwartą.

"Jednakże w tym samym czasie przeciętna wartość dochodów Polaków wzrosła o ponad połowę. Zakładając, iż na spłatę zobowiązania przeznaczamy miesięcznie połowę naszego dochodu na rękę, liczba miesięcy potrzebnych na spłatę przeciętnego kredytu mieszkaniowego, zmniejszyła się o ponad 3 lata. Jeszcze w 2008 roku na spłatę całości zobowiązania (z wyłączeniem odsetek) trzeba było czekać ponad 15 lat, a dziś wartość ta spadła do 147 miesięcy, czyli wynosi nieco ponad 12 lat" - czytamy także.

Coraz mniej kredytów walutowych

Wartym odnotowania jest również fakt, iż z roku na rok maleje udział kredytów walutowych w portfelu Polaków - obecnie odsetek ten wynosi niespełna 29 proc. Kredyty walutowe charakteryzują się jednocześnie najniższym poziomem zagrożenia niespłacalnością, co oznacza najwyższy wskaźnik jakości portfela.

Wskaźnik jakości ogółu kredytów polskich banków wynosi ponad 6 proc., co oznacza, że 6 kredytobiorców na 100 ma problemy z regularną spłatą zobowiązań.

Z raportu ZBP wynika, że korzystanie z kredytów czy zaciąganie innego rodzaju zobowiązań finansowych to niestety wciąż trudny temat dla części Polaków. Aż 44 proc. z nich krytycznie patrzy na poziom swojej wiedzy o kredytach i pożyczkach.

"Co gorsza, jedynie 9 proc. Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57 proc. wskazań) oraz osoby powyżej 65. roku życia (56 proc. wskazań). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród których 58 proc. osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego" - podsumowano.

Zobacz wideo
Więcej o: