Stracimy miliardy z UE na drogi? Raport: taki może być skutek zrywania kontraktów przez GDDKiA

Przez opóźnienia w budowie dróg, do których może doprowadzić zrywanie kontraktów z wykonawcami, istnieje ryzyko utraty 4,2 mld zł dofinansowania z UE. Takie są wnioski z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Eksperci wyliczają 12 zagrożonych inwestycji.
Zobacz wideo

GDDKiA w ostatnim czasie odstępuje od umów drogowych z wykonawcami, którzy według niej nie wywiązują się z kontraktów. Ci z kolei w wielu przypadkach twierdzą, że przyczyną opóźnień w realizacji inwestycji jest wzrost kosztów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgadza się z argumentacją wykonawców, chodzi tutaj głównie o firmy włoskie (choć nie zawsze i nie wszystkie włoskie firmy działające na naszym rynku mają problemy z budowaniem dróg).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po wypowiedzeniu umów szuka chętnych na dokończenie kontraktów. Będzie jednak musiała dopłacić. Już w pierwszym przypadku - A1 pod Częstochową - złożone oferty znacznie przewyższały budżet zaplanowany na tę inwestycję.

Problemy na drogach. Kluczowa waloryzacja?

Z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wynika, że kluczowa jest kwestia waloryzacji. Zdaniem ekspertów w poprzednich dwóch latach "wystąpił nadzwyczajny i niemożliwy do przewidzenia wzrost kosztów głównych czynników produkcji o znacznej skali". To, w połączeniu z brakiem mechanizmów waloryzacji, sprawiło, że pogorszyła się rentowność kontraktów - przestają się one opłacać.

"Dynamiczny wzrost kosztów realizacji projektów infrastrukturalnych w połączeniu z brakiem adekwatnej waloryzacji, która dostosowałaby ich wartość do gwałtownie zmieniających się warunków rynkowych, rodzi poważne ryzyko rozwiązania wielu umów na realizację inwestycji drogowych i kolejowych. FPP i CALPE przedstawiły analizę skutków waloryzacji kontraktów na prace budowlane. Brak waloryzacji oznacza, że zamawiający musi dokonać inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac oraz ogłosić nowe postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego. Powoduje to istotne opóźnienia prac oraz wzrost całościowego kosztu realizacji takiej inwestycji" - piszą eksperci.

FPP i CALPE: Polska może stracić miliardy z UE

FPP i CALPE szacują, że koszt zerwania kontraktów przez GDDKiA kształtowałby się na poziomie 4,7 mld zł - uwzględniając dotychczasowy średni wzrost kosztów realizacji inwestycji po rozwiązaniu umowy. Nie można jednak wykluczyć negatywnego scenariusza, w którym rzeczywisty wzrost kosztów dokończenia inwestycji byłby bliższy górnej granicy wahań tego wskaźnika. Wówczas koszt realizacji projektów mógłby przekroczyć 10 mld zł, podkreślono w materiale.

Biorąc pod uwagę ponad dwuletni przeciętny czas opóźnienia inwestycji, w przypadku których doszło do zerwania kontraktu, a także całościową strukturę aktualnych kontraktów w podziale na zakładany czas zakończenia realizacji - wartość umów zagrożonych ich niewykonaniem do końca 2023 r. wynosi ok. 5 mld zł. Oznaczałoby to narażenie na utratę środków z Funduszu Spójności o wartości ponad 4,2 mld zł

- powiedział główny ekonomista FPP, ekspert CALPE Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

"W przypadku ogółu projektów realizowanych w bieżącej perspektywie finansowej, gdzie rozwiązano umowę z pierwotnym wykonawcą oraz wyłoniono do tej pory wykonawcę zastępczego, średni ważony wzrost kosztów realizacji inwestycji wyniósł aż 89 proc., a przeciętne opóźnienie - 20 miesięcy. Znane są również doświadczenia z kończenia zagrożonych projektów drogowych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. W ich przypadku średni ważony wzrost kosztu realizacji inwestycji ukształtował się na poziomie 22,8 proc., zaś okres opóźnienia wyniósł 26 miesięcy" - dodał przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski, także cytowany w komunikacie.

W przypadku obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odstąpienie od umowy z pierwotnym wykonawcą nastąpiło w październiku 2017 r., przetarg na kontynuację robót ogłoszono w marcu 2018 r., umowę z nowym wykonawcą podpisano w lipcu, zaś ponowne prace rozpoczęły się w sierpniu 2018 r. Realizacja inwestycji okazała się o 44 proc. droższa, niż wynikało z pierwotnego kontraktu, a termin jej ukończenia został przesunięty o 15 miesięcy, podkreślono w materiale.

12 zagrożonych inwestycji

"W ramach obecnych planów inwestycyjnych GDDKiA można zidentyfikować 12 poważnie zagrożonych projektów. Pierwsze z nich zostały już rozwiązane, np. zerwano umowy na budowę odcinków autostrady A1 (Rząsawa – Blachownia) oraz trasy S3 (Kaźmierzów – Lubin Północ) prowadzoną przez firmę Salini /w dniu 29 kwietnia 2019 r./ oraz kontrakty z Rubau Polska na budowę odcinków tras S7 (Warszawa Lotnisko – Lesznowola) i S61 (Podborze – Śniadowo) /w dniu 16 maja 2019 r./" - czytamy dalej w komunikacie.

W warunkach braku waloryzacji wartości kontraktów - w związku z rosnącymi kosztami ich realizacji - można oczekiwać występowania zagrożeń w kolejnych projektach. Na potrzeby analizy FPP i CALPE przyjęły założenie, że takie zagrożenie zaistniałoby dodatkowo w odniesieniu do 10 proc. pozostałych projektów w ujęciu wartościowym - piszą eksperci w raporcie

Więcej o: