Nie tylko 500 plus. Od lipca można składać wnioski na "300 plus", czyli program Dobry Start

O 500 plus na pierwsze dziecko można wnioskować od 1 lipca, ale to nie jest jedyne wsparcie, o jakie mogą starać się rodzice i opiekunowie dzieci. Także od lipca startuje możliwość składania wniosków w drugiej edycji programu Dobry Start, popularnie zwanego "300 plus". Jak to zrobić?
Zobacz wideo

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie dla dzieci szkolnych. Przysługuje wszystkim dzieciom uczącym się w szkołach raz w roku, do ukończenia przez nie 20. roku życia (lub 24. roku życia dla dzieci niepełnosprawnych). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu skorzysta 4,6 mln uczniów.

"300 plus" na dziecko - jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie 300 zł wyprawki na ucznia można składać na trzy sposoby, ale tylko dwa z nich dostępne są od 1 lipca. Chodzi o elektroniczny wniosek przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/ lub za pomocą bankowości elektronicznej - podobnie jak w przypadku programu "Rodzina 500 plus". W przypadku tego drugiego sposobu składanie wniosków umożliwiają banki: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.

Można będzie to też zrobić w tradycyjnej formie, papierowej, ale dopiero od 1 sierpnia, w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Czas na złożenie wniosku, bez względu na formę, mamy do 30 listopada.

Kto może złożyć wniosek o "300 plus"?

Wniosek o przyznanie 300 zł w ramach programu Dobry Start może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek składa jedna osoba. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci, które są umieszczone w pieczy zastępczej - trzeba to zrobić bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy dostaniemy pieniądze?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jeśli złożymy wniosek w programie Dobry Start w lipcu lub sierpniu, 300 zł na ucznia dostaniemy najpóźniej do 30 września. Jeśli zrobimy to we wrześniu, październiku lub listopadzie, pieniądze otrzymamy w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Czy 300 zł przysługuje na każde dziecko?

Program Dobry Start dotyczy tylko uczniów do 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku uczniów niepełnosprawnych). Pieniądze nie przysługują na dzieci przedszkolne - ani te uczęszczające do przedszkola, ani do "zerówki" prowadzonej w szkole. Z pieniędzy nie skorzystają też studenci, uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. 

Więcej o: