Ceny prądu. Nowy termin składania wniosków o utrzymanie rachunków dla firm, szpitali i samorządów

Ministerstwo Energii chce wydłużenia do 13 sierpnia terminu na składanie oświadczeń w sprawie cen prądu. Dotyczy to między innymi drobnych przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, m.in. szpitali.
Zobacz wideo

Pierwotny termin składania oświadczeń, mijał 29 lipca. Teraz ma być dodatkowo wydłużony o ponad dwa tygodnie, do 13 sierpnia.

Złożenie poprawki do ustawy zapowiedział przed posiedzeniem Sejmu minister energii Krzysztof Tchórzewski. Klub PiS tę poprawkę złożył. Ustawa w sprawie cen prądu przewiduje, że uprawnieni w tym półroczu do odbioru energii po zamrożonej cenie mieli złożyć do swojego dostawcy specjalne oświadczenie potwierdzające ich status.

Wnioski w sprawie cen prądu

W oświadczeniu potwierdzającym status odbiorcy końcowego należy wpisać wszystkie punkty poboru energii. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo. Brak oświadczenia sprawi, że w drugim półroczu firmy i instytucje mogą zapłacić za prąd większe rachunki. Szczególnie mocno podwyżki mogą być odczuwalne dla większych instytucji, m.in. szpitali.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa o cenach prądu, utrzymuje w 2019 roku ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo tylko gospodarstwom domowym.

Więcej o: