500 plus dla niepełnosprawnych obejmie nawet 850 tys osób. Już teraz można składać wnioski do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej informacje na temat świadczenia 500 plus, które jest przyznawane osobom niepełnosprawnym. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie i od kiedy można składać wnioski?
Zobacz wideo

ZUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków od 1 października, kiedy w życie wejdzie ustawa dotycząca świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Uprawnionych do korzystania z 500 plus ma być około 850 tysięcy osób niepełnosprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz udostępnił wzór wniosku, który należy złożyć, starając się o przydzielenie świadczenia.

500 plus dla niepełnosprawnych - kto może otrzymać świadczenie?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS, świadczenie dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest osobom, które skończyły 18 lat oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (stwierdzonej orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji). Dodatkowo osoby te muszą mieszkać w Polsce, mieć polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub zalegalizowany pobyt.

Świadczenie mogą otrzymać ci niepełnosprawni, którzy otrzymują rentę, emeryturę lub inne świadczenia pieniężne, o ile ich wysokość brutto nie przekracza 1600 złotych. W przypadku wyższych kwot 500 plus dla niepełnosprawnych nie będzie wypłacane

500 plus dla niepełnosprawnych. Już teraz można składać wnioski o przyznanie świadczenia

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na podstawie wniosku, który może być złożony osobiście w ZUS lub wysłany pocztą. Druk wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony www.zus.pl. We wniosku konieczne jest podanie: imienia, nazwiska, imion rodziców, numeru PESEL, rodzaju, serii i numeru dokumentu tożsamości, daty urodzenia, obywatelstwa i danych kontaktowych (numer telefonu, adres zameldowania).

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. ZUS w przyznawaniu świadczenia honoruje także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać we wszystkich salach obsługi klientów ZUS oraz poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00). Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni "od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji". Osoby, które złożą wnioski przed 1 grudnia 2019 roku, będą musiały czekać na decyzję ZUS do 60 dni.

Więcej o: