500 plus dla niepełnosprawnych. Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty do niego dołączyć?

1 października 2019 roku rusza program 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Podpowiadamy, kto może z niego skorzystać i gdzie można złożyć wniosek.
Zobacz wideo

Program 500 plus dla niepełnosprawnych skierowany jest dla osób, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie są uprawnione do emerytury ani renty lub innego świadczenia ze środków publicznych lub otrzymują takie świadczenia, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł. Aby skorzystać z programu 500 plus dla niepełnosprawnych trzeba także mieszkać w Polsce i mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd go pobrać? Gdzie go złożyć?

Aby otrzymać świadczenie przyznawane w ramach programu 500 plus dla niepełnosprawnych, trzeba złożyć wniosek, którego wzór można pobrać ze strony ZUS. Taki dokument należy wypełnić i złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Do wniosku o świadczenie należy dołączyć rzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Rozpatrywanie wniosków zacznie się od 1 października.

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak wysokie świadczenie można otrzymać?

500 zł otrzymają osoby, które nie są uprawnione do emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub pobierają takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł. Osoby, które otrzymują więcej niż 1100 zł, ale mniej niż 1600 zł otrzymają mniej niż 500 zł. Kwota, która zostanie im wypłacona, będzie kwotą między 1600 zł a łączną sumą przysługujących danej osobie świadczeń. 

Więcej o: