Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy obniżającą stawkę PIT z 18 do 17 procent

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelę ustawy obniżającej stawkę PIT z 18 do 17 proc. i podwyższającą koszty uzyskania przychodu. Nowe regulacje dotyczą także osób jeżdżących do pracy między różnymi miejscowościami. Stawka na poziomie 32 proc. pozostaje bez zmian.

Ustawa finalizuje zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, co ma związek z likwidacją podatku PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia. Znowelizowana ustawa ma obowiązywać od 1 października 2019 r.

- Ustawa stanowi dopełnienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzianych w ustawie dotyczącej likwidacji podatku PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia. Nowelizacja zakłada obniżenie niżej stawki podatku w skali podatkowej, z 18 proc. do 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów przekraczających 85 528 zł - czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. 

Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym: emerytów, rencistów i przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Według szacunków beneficjentami zmian będzie około 25 mln podatników. 

>>> Piotr Kuczyński o transferach socjalnych rządu: Groźne jest to, że to są wydatki na lata.

Zobacz wideo

Koszty pracownicze w górę

Ustawa wprowadza ponadto regulacje, które określają nową wysokość podwyższonych miesięcznych oraz rocznych kosztów pracowniczych.

W odniesieniu do pracowników, którzy uzyskują przychód za pracę z tytułu jednej umowy o pracę, podwyższono koszty podstawowe z 111,25 zł miesięcznie do 250 zł miesięcznie. Koszty w skali roku to podwyżka z 1 335 zł do 3 tys. zł. W przypadku pracowników, którzy uzyskują przychody z kilku umów koszty za rok podatkowy nie mogą przekroczyć 4,5 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy, zostały zwiększone z 139,06 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie, natomiast za rok podatkowy wyniosą łącznie nie więcej niż 3 600 zł. Koszty te w przypadku osób na kilku etatach dojeżdżających z innej miejscowości do firmy nie mogą przekroczyć 5,4 tys. zł, o ile nie otrzymują tzw. dodatku za rozłąkę.

Więcej o: