Emerytury i renty wyższe w 2020 r. Ile wyniesie waloryzacja w przyszłym roku?

W obecnym roku waloryzacja wyniosła 2,86 proc. Jak wynika z szacunków rządu, w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o jeszcze więcej, bo o 3,24 proc. Oficjalny wskaźnik waloryzacyjny poznamy jednak dopiero za dwa miesiące.
Zobacz wideo

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest co roku i ma za zadanie dostosować wysokość świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej. Chodzi o to, by siła nabywcza emerytur i rent utrzymywała się na podobnym poziomie na przestrzeni lat.

Waloryzację oblicza się na podstawie danych z poprzedniego roku, jest więc ona odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej. Bierze się pod uwagę dwa czynniki - wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost płac.

Emerytury i renty wyższe w 2020 r. Ile wyniesie waloryzacja?

1 marca 2019 r. świadczenia wzrosły o 2,86 proc. Jak wynika z rządowych założeń, w 2020 r. waloryzacja może wynieść w 2020 r. 3,24 proc. i dotyczyć będzie 10 mln osób. Dane te nie są ostateczne, gdyż ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie obliczony na początku przyszłego roku po opublikowaniu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, wyższe kwoty świadczeń wejdą w życie na początku marca.

W 2019 r. rząd zdecydował się wprowadzić dwutorową waloryzację - kwotową bądź procentową. Do kwoty 2450 zł brutto świadczenia emerytalne wzrosły o 70 zł brutto. Emerytury wyższe natomiast były powiększane o wskaźnik waloryzacji, czyli 2,86 proc.. Koszt przystosowania emerytur i innych świadczeń do obecnej sytuacji gospodarczej wyniósł Skarb Państwa prawie 8 mln zł.

Przypominamy, że Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł przyznania  13-tych i 14-tych emerytur, co obiecał podczas kampanii wyborczej. Środki na to pożyczy od ZUS-u.

>>> Dowiedz się więcej: PiS znalazł pieniądze na 13. emeryturę. W naszych kieszeniach. Pożyczy je fundusz niepełnosprawnych