Sejm znowelizował ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia i podatku akcyzowym

Sejm na pierwszym posiedzeniu uchwalił nowelizacje dwóch ustaw o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i akcyzie. Wybrał też członków Trybunału Stanu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Zobacz wideo

W myśl poselskiej nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki z tej puli mają wspierać między innymi wypłatę trzynastych emerytur. "Za" głosowało 233 posłów, 215 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zmienia nazwę funduszu na "Fundusz Solidarnościowy" i wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym. Ze środków funduszu mają zostać sfinansowane między innymi trzynasta emerytura i zasiłek pogrzebowy przysługujący w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Obecnie finansuje to budżet państwa.

Czytaj więcej: Poseł opozycji: Pod pretekstem pomocy niepełnosprawnym PiS wprowadził nowy podatek

Sejm uchwalił też rządową nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Poparło ją 243 posłów, 201 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja przewiduje 10-procentową podwyżkę akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Podatkiem objęty zostanie również płyn do e-papierosów. Rząd szacuje, że wzrost akcyzy przyniesie dodatkowe miliard 700 milionów złotych wpływów do budżetu. Środki te mają zostać przekazane na wydatki realizowane w ramach polityki zdrowotnej.

Obie nowelizacje trafią teraz do Senatu, który może je przyjąć w niezmienionym kształcie, odrzucić w całości lub wprowadzić do nich poprawki. 

Nowi członkowie Trybunału Stanu i Krajowej Rady Sądownictwa

W wieczornym bloku głosowań Sejm, po bardzo burzliwych obradach, wybrał nowych członków Trybunału Stanu.

Izba zagłosowała za uzupełnieniem składu Trybunału Stanu na nową 4-letnią kadencję. Nowymi zastępcami przewodniczącego zostali: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski - z nominacji PiS i Marek Chmaj -z rekomendacji KO. 

Czytaj więcej: Pawłowicz, Piotrowicz i Stelina sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Sejm zdecydował po burzliwych obradach 

Członkami Trybunału Stanu będą również: Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Przemysław Litwiniuk, Iwona Olejnik, Witold Pahl, Bogdan Witold Szlachta Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, Maciej Gustaw Zaborowski, Roman Budzinowski i Tomasz Zalasiński. Dziesięcioro nominatów desygnował klub PiS, pięcioro Koalicja Obywatelska, jednego Lewica i jednego - wspólnie - Lewica i PSL.

Za przyjęciem listy kandydatów głosowało 434 posłów, przeciw był jeden, a od głosu wstrzymało się 12.

Sejm wybrał też troje członków Trybunału Konstytucyjnego. To Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Selina zgłoszeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Były to jedyne zgłoszone kandydatury. W czwartek Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz uzyskali pozytywną rekomendację sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj taką rekomendację otrzymał Jakub Stelina.

Za wyborem Krystyny Pawłowicz zagłosowało 230 posłów, 213 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za wyborem Stanisława Piotrowicza głosowało 230 posłów, 218 było przeciw, żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. Jakub Stelina zyskał poparcie 233 posłów, 209 oddało było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu.

Ta trójka zajmie miejsca Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara, którzy kończą kadencję jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 3 grudnia.

Teraz prezydent musi w terminie 30 dni od wyboru odebrać ślubowanie od nowych sędziów.

Sejm wybrał także posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Są to: Bartosz Kownacki, Arkadiusz Mularczyk, Marek Ast i Kazimierz Smoliński (wszyscy z klubu PiS). Nie zostały wybrane dwie kandydatki z klubów opozycyjnych: Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) oraz Joanna Senyszyn (Lewica).

Więcej o: