Abonament RTV 2020 r. Do kiedy zapłacić? Ile wynosi opłata? Kto jest zwolniony z płacenia?

Abonament RTV w 2020 r. wciąż jest obowiązkową opłatą dla posiadaczy radioodbiorników i telewizorów. Jakie są miesięczne koszty abonamentu RTV? Kto jest zwolniony z opłat i ile wynoszą kary?
Zobacz wideo

Wbrew zapowiedziom, abonament RTV nie został zniesiony. Według danych GUS odbiornik telewizyjny ma 96,4 proc. gospodarstw domowych. KRRiT podaje jednak, że urządzenie zarejestrowała mniej niż połowa Polaków. Ponadto z 6,6 mln obywateli, którzy to zrobili, aż 3,7 mln osób jest zwolnionych z płacenia lub płaci niepełną stawkę, do czego są uprawnione:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia;
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Rząd dotuje media publiczne, tzw. rekompensatą za osoby, które są zwolnione z opłaty. W zeszłym roku z tego tytułu media otrzymały 1,26 mld zł. 

Abonament RTV 2020 r., wysokość składki oraz kary

Ceny abonamentu RTV w 2020 r. nie uległy zmiany W związku z tym za samo radio trzeba zapłacić 7 zł miesięcznie, a za telewizor lub telewizor i radio 22,70 zł. Całoroczna opłata wynosi więc odpowiednio 84 zł i 274,40 zł. Można ją obniżyć, decydując się na odgórną płatność za dłuższy okres niż jeden miesiąc:

Za samo radio

 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - dwa miesiące - 13,60 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - trzy miesiące - 20,15 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - sześć miesięcy - 39,90 zł
 • Abonament RTV 2020 za radioodbiornik - za rok - 75,60 zł

Za radio i telewizor lub sam telewizor

 • Abonament RTV 2020 - dwa miesiące - 44,05 zł
 • Abonament RTV 2020 - trzy miesiące - 65,35 zł
 • Abonament RTV 2020 - sześć miesięcy - 129,40 zł
 • Abonament RTV 2020 - rok -245,15 zł

Jeśli odbiornik nie jest zarejestrowany, grozi nam dość wysoka kara. Najpierw jednak urzędnik KRRiT lub Poczty Polskiej musi nam udowodnić, że w domu posiadamy urządzenie, za które nie jest wnoszona opłata. Jeśli tak się stanie, należy zapłacić karę w wysokości 30-krotności miesięcznych kosztów abonamentu, czyli 681 zł. W minionym roku ukarano 10 tys. osób.

Więcej o: