Jest wykonawca na 12-kilometrowy odcinek A2 Warszawa-Siedlce. Koszt budowy to ponad 479 mln zł

GDDKiA poinformowała, że został wybrany wykonawca z najlepszą ofertą na zaprojekowanie i wykonanie framgmentu A2 między Warszawą a Siedlcami. Odcinkiem od węzła Kałuszyn do węzła Groszki zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty urzędnicy przekazali ją do kontroli Prezesa Zamówień Publicznych. "Jeśli do 30 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, niezwłocznie podpiszemy umowę" - podali urzędnicy.

12 km autostrady A2

Przetarg na wykonanie nowego odcinka autostrady A2 między Warszawą a Siedlcami GDDKiA ogłosiła we wrześniu 2019 r. 3 grudnia nastąpiło otwarcie ofert, a 20 stycznia 2020 r. wybrany najkorzystniejszą z nich. Na wykonawcę odcinka A2 między węzłami Kałuszyn i Groszki wytypowano PUT Intercor, który wycenił prace na ok. 479,1 mln zł.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 12 km autostrady od węzła Kałuszyn do węzła Groszki, będącej fragmentem A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (nazwa robocza Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec

- podała GDDKiA.

>>> W Norwegii powstaje podwodna autostrada. Koszt inwestycji to 16-krotność budżetu na polskie drogi

Zobacz wideo

Planowany odcinek A2 będzie posiadał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę, która ma pozwolić zbudować w przyszłości trzeci pas. Węzeł Groszki zostanie od początku wybudowany. Mają także powstać drogi równoległe dla obsługi przyległego tereny, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowy odcinek A2 między Warszawą a SiedlcamiNowy odcinek A2 między Warszawą a Siedlcami GDDKiA

A2 w trakcie realizacji

W tym momencie w trakcie realizacji są inne odcinki autostrady A2 w kierunku na wschód od Warszawy. Mowa 5,6-kilometrowym fragmencie między węzłami Lubelska i Konik oraz 9,2-kilometrowym odcinku między węzłem Konik a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wykonawcą obydwu inwestycji jest Polaqua. Łączny koszt prac na obydwu odcinkach to ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie ma nastąpić w III kwartale 2020 r.

Więcej o: