Wkrótce kwalifikacja wojskowa 2020. Sprawdź, o kogo może upomnieć się armia

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku w wielu częściach Polski rozpocznie się już w lutym. Informujemy, kogo dotyczy oraz jakie dokumenty muszą zabrać osoby, aby otrzymać jedną z czterech kategorii.

Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku. Jej celem było uzawodowienie armii. Proces ten ostatecznie udało się przeprowadzić. Choć w planach MON jest też powrót do poprzedniego  rozwiązania po utworzeniu nowoczesnych struktur, to obecnie młodzi mężczyźni nie muszą spędzać 11 miesięcy życia w wojsku. Każdy z nich musi za to udać się na kwalifikację wojskową. 

Zobacz wideo

Kwalifikacja wojskowa 2020. Kiedy się rozpoczyna? 

Jak czytamy w obwieszczeniu ws. kwalifikacji wojskowej w 2020 roku zamieszczonej na stronie MSWiA,  szczegółowe informacje dotyczące terminów kwalifikacji wojskowej miały być opublikowane przez wojewodów poszczególnych województwach i powiatach 16 stycznia 2020 roku. W większości przypadków odbywać się będzie ona od początku lutego prawie do końca kwietnia np. w Krakowie od 06.02 do 23.04. Podczas kwalifikacji każda z osób otrzyma jedną z czterech kategorii służby wojskowej: A, B, C, D. Pierwsza z nich oznacza zdolność do służby wojskowej, natomiast kolejne otrzymują osoby czasowo bądź w pełni do tego niezdolne. 

Kwalifikacja wojskowa 2020. Kogo dotyczy? Jakie są niezbędne dokumenty?

W 2020 roku na komisji wojskowej zjawić się muszą następujące osoby:

  • mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000 (jeśli nie posiadają określonej kategorii),
  • urodzeni w latach 1999-2000, którym przyznano czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje niezbędne do służby wojskowej bądź te, które uczą się w celu otrzymania tych kwalifikacji,
  • osoby powyżej 18. roku życia, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej. 

W celu uzyskania kwalifikacji wojskowej niezbędne jest nie tylko zjawienie się na niej, ale również przyniesienie następujących dokumentów:

  • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • aktualna dokumentacja medyczna,
  • fotografia bez nakrycia głowy (wymiar 35 mm na 40 mm),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie bądź potwierdzające dalszą edukację, 
  • książeczka wojskowa oraz dokładna dokumentacja medyczna za okres od 12 do 24 miesięcy (tylko w przypadku osób, które wcześniej otrzymały czasową niezdolność do służby wojskowej). 
Więcej o: