Ulga na dziecko. Fiskus przestrzega przed błędem w rozliczeniu PIT

W 2020 r. po raz drugi mamy do czynienia z sytuacją, w której fiskus rozlicza za nas PIT. Administracja skarbowa ostrzega jednak, że w automatycznie przygotowanych zeznaniach może pojawić się błąd - zdublowana ulga na dziecko.

O błędzie w rozliczeniach poinformował we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". W zeznaniach PIT-37 przygotowanych przez administrację skarbową zdarza się, że ulga na dzieci jest dublowana. Takie niedopatrzenie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Jeśli małżonkom nie uda się go poprawić, grożą im odsetki i sankcje karne.

Zobacz wideo PIT 2020. W tym roku są trzy nowe ulgi. Sprawdzamy z doradcą podatkowym, jak je rozliczyć

Przykładem takiego błędu jest sytuacja, w której rodzice posiadają dwójkę dzieci, lecz w zeznaniach PIT-37 przygotowanych przez skarbówkę za pomocą usługi Twój e-PIT nie wiadomo dlaczego wskazano trójkę pociech. W taki przypadku mąż korzystałby z ulgi na dwójkę dzieci, natomiast jego żona na jedno.

Błąd w rozliczeniu PIT-37. Ministerstwo Finansów. Odpowiada za nie podatnik

Choć błąd nie jest wynikiem działalności podatników, to właśnie oni, nie fiskus, poniosą konsekwencje nieprawidłowych rozliczeń. "DGP" pisze o groźbie odsetek od zaległości podatkowych, a nawet sankcjach karnoskarbowych. Dziennik poprosił Ministerstwo Finansów o wyjaśnienie sytuacji, lecz odpowiedź władz niewiele wyjaśniła.

"Odpowiedź resortu jest jednak lakoniczna, nie tłumaczy, dlaczego mąż i żona w zeznaniu wypełnionym przez skarbówkę mają przypisaną podwójną ulgę. Resort wskazuje jedynie, że przygotował zeznania podatkowe za 2019 r. na podstawie informacji od płatników (np. pracodawców) oraz danych wykazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Przygotowane zeznania PIT zostały udostępnione podatnikom przez fiskusa w połowie lutego. Zostaną one automatycznie złożone z końcem kwietnia, o ile podatnik nie będzie wprowadzał w rozliczeniu zmian, takich jak np. przekazanie 1 proc. na OPP. 

PIT-y 2020. Odpowiedź Ministerstwa Finansów [AKTUALIZACJA]

Otrzymaliśmy komentarz Ministerstwa Finansów w sprawie rzekomych błędów w rozliczeniu PIT-ów. Publikujemy go poniżej.

Od 15 lutego br. udostępniono zeznania podatkowe za 2019 r., przygotowane na podstawie informacji będących w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej. Po sygnałach ze strony podatników, sytuacja ta została sprawdzona. Okazało się, że błąd, o którym mowa w artykule, dotyczy danych źródłowych, a nie działania usługi. 

Zeznanie przygotowane jest m.in. na podstawie informacji od płatników za 2019 r., informacji wykazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni w zakresie OPP, ulgi na dzieci, czy w zakresie strat (dotyczy PIT-38). Zatem, w usłudze Twój e-PIT ulga na dzieci za rok 2019 została wykazana uwzględniając informacje wykazane przez podatnika w PIT za rok poprzedni – dane dzieci, kwoty odliczeń i czy odliczono kwotę ulgi w pełnej przysługującej wysokości czy za część roku.

 Jedną z zasad korzystania z ulgi na dzieci jest możliwość jej odliczenia przez osoby do tego uprawnione - odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę przysługującej ulgi podatnicy mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej – do wysokości przysługującej kwoty ulgi (limity 1 i 2 dziecko, 3, 4 i kolejne dziecko). Przy czym, w zeznaniu podatkowym należy wykazać dane wszystkich dzieci dla których przysługuje ulga na dzieci – dla każdego z podatnika odrębnie. 

W usłudze Twój e-PIT przygotowany jest bowiem dla każdego podatnika PIT indywidualny, a małżeński, o ile podatnik zmieni sposób opodatkowania na wspólny z małżonkiem poprzez jego poprawne uwierzytelnienie. Stąd informacja o przysługującej dla podatnika uldze na dzieci jest uwzględniana z rozliczenia za rok poprzedni. Natomiast, w wygenerowanym na wniosek podatnika zeznaniu małżeńskim są wykazane zarówno przychody, koszty i ulgi podatnika, jak i poprawnie uwierzytelnionego małżonka, a ulgi są odliczane do wysokości przysługujących limitów.

Więcej o: