500 plus w tym roku bez zmian. Co dalej z programem?

500 plus w tym roku ma pozostać bez zmian. Ostatnie zmiany w programie, od 1 lipca od 2019 roku, wprowadziły mozliwość ubiegania się o to świadczenie na pierwsze dziecko, czy powinniśmy spodziewać się kolejnych zmian? Nie w tym roku.

500 plus. Zmiany w programie na pewno nie w tym roku

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, pojawiły się spekulacje dotyczące tego, czy od 1 lipca 2020 roku świadczenie 500 plus będzie wypłacane. Rząd zapewnie jednak, że program nie jest w żaden sposób zagrożony. Pojawiają się także pytania o zmiany w 500 plus i kolejne tego typu świadczenia. Ministra Jadwiga Emilewicz w wywiadzie dla Business Insider Polska mówiła, że

W tej kadencji nie będzie kolejnych bezpośrednich dopłat typu nowe 500 plus, ale pojawią się inne usługi wspierające rodziny

Choć nie ma tu nawet wzmianki o zmianach w programie, to odebrano to jako sygnał, że PiS będzie chciał coś zmieniać w świadczeniach socjalnych i być może programy się zmienią. Eksperci uspokajają, że rodziny pobierające 500 plus mogą  być spokojne o jego funkcjonowanie. Świadczenie będzie dalej wypłacane na pierwsze oraz kolejne dziecko co miesiąc. Głos w tej sprawie zabrała też Marlena Maląg:

Póki co, nie planujemy waloryzacji świadczenia 500 Plus

Ministra rodziny powiedziała, że program ma zupełnie inny wymiar i pozwala przeżyć ten trudny czas, a rząd "absolutnie" nie ma zamiaru się z niego wycofywać. Ministra podsumowała również cztery lata działania 500 plus - od początku działania programu przekazano ponad 100 miliardów złotych 6,5 milionom dzieci. 

Z drugiej jednak strony, brak zmian w świadczeniu i brak jego waloryzacji świadczenia to kiepska informacja, bo ceny rosną i realnie za tę samą kwotę wsparcia, rodziny mogą kupić mniej niż w 2019 r. 

Co może zmienić się w programie w przyszłości? Na razie nie ma konkretnych planów. Ekonomiści Pekao SA już w ubiegłym roku sugerowali, by program 500 plus rozbić na: 600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących. Kwota niższa miałaby być przeznaczona dla tych rodziców, którzy celowo unikają pracy, by otrzymać świadczenie. Nie dotyczyłoby to tych rodziców i opiekunów, którzy nie mogą podjąć pracy, np z powodu konieczności opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest też wprowadzenie "waloryzacji rzeczowej" 500 plus, która mogłaby polegać na dodaniu do świadczenia innych świadczeń rzeczowych lub zamiany gotówki na bony. Testem takiego rozwiązania może być bon turystyczny, który ma być przekazywany w aplikacji lub na karcie prepaidowej. Na razie nie są jednak znane konkretne plany rządu w tym zakresie. 

500 plus. Dotychczasowe zmiany w programie 

Od 2016 roku, czyli od momentu uruchomienia programu 500 plus, w zasadach przyznawania świadczenia wprowadzono kilka istotnych zmian. 500 plus to najbardziej popularny program dopłat rządów Prawa i Sprawiedliwości, z którego korzysta wiele polskich rodzin, szczególnie po zmianie przepisów, jakie zostały wprowadzone w lipcu 2019. Co zmieniło się rok temu

 • świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus przysługuje na każde dziecko - wcześniej można było pobierać pieniądze na drugiego i kolejnego potomka
 • 500 plus przysługuje na dziecko do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia
 • przy przyznawaniu świadczenie nie są brane pod uwagę dochody uzyskiwane przez rodziców - wcześniej to kryterium było istotne podczas ubiegania się o pomoc na pierwsze dziecko

500 plus - kto może otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko?

Program Rodzina 500 plus ma na celu regularne, comiesięczne wsparcie finansowe dla rodzin. O świadczenie można się ubiegać na każde - również na pierwsze - dziecko bez względu na dochody rodziny. 500 złotych zatem w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatku. Kto może otrzymać świadczenie?

 • rodzice
 • opiekunowie prawni dziecka (ustanowieni przez sąd)
 • rodziny zastępcze
 • rodzinne domy dziecka
 • interwencyjne ośrodki preadopcyjne
 • dzieci w ośrodkach rodzinno-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego

500 plus.  Zmiana okresu rozliczeniowego

Wniosek w ramach programu 500 plus składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W jaki sposób można wnioskować o świadczenie?

 • elektronicznie za pośrednictwem www.empatia.mrpips.gov.pl – trzeba założyć konto; PUE ZUS - trzeba założyć indywidualny profil lub bankowości elektronicznej
 • papierowo – w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej - w zależności od tego, kto w twoim miejscu zamieszkania zajmuje się przyjmowaniem wniosków
 • droga pocztową

W tym roku zmianie uległ też termin, do jakiego będzie obowiązywało przyznawane świadczenia w ramach złożonego wniosku. Oznacza to tyle, że rodziny, które pobierały 500 plus w ubiegłych latach nie muszą w 2020 roku pamiętać o dodatkowych formalnościach. Nie trzeba składać wniosków o przedłużenie świadczenia. Na przykład: dla ubiegających się o świadczenie od 1 lipca w 2019 roku 500 plus świadczenie będzie przyznawane do maja 2021, a kolejny wniosek trzeba złożyć w styczniu 2021 roku. 

Zobacz wideo Robert Biedroń o swoich przewidywaniach dotyczących 500+
Więcej o: