Płaca minimalna 2020. Ile wynosi płaca minimalna netto? Jaka jest wysokość stawki godzinowej?

Płaca minimalna 2020. Co zmieniło się w zarobkach osób na umowach stałych oraz cywilnoprawnych w 2020 roku? Ile wynosi płaca minimalna netto, a ile brutto?

Płaca minimalna 2020. Rozporządzenia Rady Ministrów

Przepis określający płacę minimalną funkcjonuje w polskim prawodawstwie od 2002 r. Od tego momentu pracodawcy utracili możliwość dowolnego określania stawki wynagrodzenia dla pracowników i uznaniowości w zakresie jej przydzielania. Warto wiedzieć o tym, że wysokość płacy minimalnej zmienia się z roku na rok, a jej ogłoszenie na rok następny musi nastąpić najpóźniej w połowie września wraz z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw. Pamiętać jednak należy również, że określenie wysokości minimalnej pensji odnosi się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Dla osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne określona zostaje minimalna stawka godzinowa. Rozporzędzenie Rady Ministrów dotyczące minimlanego wynagrodzenia w 2020 roku znajduje się tutaj

Ile wynosi płaca minimalna brutto w 2020 roku?

Płaca minimalna brutto na 2020 rok przyjęta rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej wynosi odpowiednio:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę brutto w 2020 roku - 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 15,6 proc. w stosunku do 2019 roku
  • minimalna stawka godzinowa brutto w 2020 roku - 17 zł. W 2019 roku było to 14,70 zł

Warto podkreślić, iż rokrocznie minimalna pensja jest podnoszona co najmniej o wskaźnik inflacji. Od 2015 roku podwyżki były na przemian o 100 lub 150 zł brutto wyższe, tym razem płaca wzrosła o 350 zł. Stanowi to jednocześnie 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 roku. Sejm uchwalił również, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony dodatek stażowy. Dotąd były to wyłącznie dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa – teraz do tej listy dojdzie także dodatek stażowy.

Płaca minimalna netto 2020. Ile wynosi płaca minimalna "na rękę"?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin otrzymają wypłatę w wysokości 1920 zł, w przypadku umów cywilnoprawnych stawka godzinowa nie może być niższa niż 17 zł, co - po odjęciu obowiązkowych składek - daje kwotę 11 zł na rękę za godzinę pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, że w umowach cywilnoprawnych nie musi występować stawka godzinowa, ponieważ zapłata może być ustalona kwotowo. Zawsze jednak zleceniobiorca ma prawo sprawdzić, czy otrzymana kwota podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie jest niższa od gwarantowanej minimalnej stawki godzinowej. Istotnym jest również fakt, iż kwota do wypłaty w stosunku do zarobków brutto zawsze jest pomniejszona o składki, bowiem to właśnie kwota brutto wynagrodzenia za umowę o pracę stanowi podstawę wymiaru składek na:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe oraz zdrowotne, a także
  • składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych (w przypadku etatowca wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze).

Pracownik ponosi całkowity koszt składek chorobowej i zdrowotnej, pracodawca natomiast współfinansuje składkę emerytalną i rentową, samodzielnie zaś opłaca ubezpieczenie wypadkowe i składki na FP, FGŚP czy FEP. 

Więcej o: