ZUS: Miliardy dopisane do kont ubezpieczonych. Niektórzy zyskali kilkadziesiąt tysięcy złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podał w komunikacie, że w wyniku czerwcowej waloryzacji składek jego klientom przybyło na kontach i subkontach 243 mld złotych. "Są osoby, które zyskały w ten sposób nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych" - czytamy.

Co roku 1 czerwca ZUS przeprowadza waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego. Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Zobacz wideo "Mamy ośmiokrotny wzrost liczby wniosków o ulgi z powodu tej trudnej sytuacji"

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną o 8,94 proc. (waloryzacja wyniesie 108,94  proc.). Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont wzrosną o 5,73 proc. (waloryzacja to 105,73 proc.). 

ZUS: niektórzy ubezpieczeni zyskali nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

"Dzięki waloryzacji łącznie środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się o kwotę 243 397 728 467 zł", podano w komunikacie.

- Waloryzacja na poziomie 108,9 proc. na koncie, czy 105,7 proc. na subkoncie daje nam wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie. Wskaźnik 108,9 pozwala uzyskać przyrost stanu konta o wartości 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł - powiedziała Gertruda Uścińska, prezes ZUS, cytowana w komunikacie.

Informacja o stanie konta

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zakład, jak co roku, rozpocznie tworzenie IOSKU po zakończeniu waloryzacji. Po tym etapie trafią one w formie elektronicznej na PUE ZUS na profile ubezpieczonych. W tym roku bowiem ZUS nie przeprowadzi akcji wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Jeśli jednak ubezpieczony wyrazi takie żądanie, IOSKU zostanie mu przesłane w formie papierowej.

Więcej o: