Oddział NFZ - co wpisać w kwestionariusz umowy o pracę?

Oddział NFZ - co wpisać w kwestionariusz umowy o pracę? Pozornie proste zadanie może dostarczyć wątpliwości. Warto zwrócić na to uwagę, by nie popełnić błędu i nie poprawiać wysłanych już dokumentów.
Zobacz wideo Prof. Matyja: Zdrowie zawsze traktowano po macoszemu

Wątpliwości dotyczące kwestionariusza umowy o prace związane są z nie do końca doprecyzowanym oczekiwaniem co do tego, co należy wpisać w rubrykę dotyczącą Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak sobie poradzić z wypełnieniem dokumentów?

Oddział NFZ - co wpisać w kwestionariusz? Skąd wątpliwości?

Znajomość oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest istotna w przypadku umowy o pracę. W dokumentach trzeba wpisać przynależność do poszczególnego oddziału, na który składają się: centrale, oddziały wojewódzkie i delegatury. 

Warto przy tym dodać, że sam Narodowy Fundusz Zdrowia to ogromna instytucja, która dysponuje budżetem przeszło 70 mld złotych i zatrudnia ponad pięć tysięcy osób. 

Nazwa oddziału NFZ: jakie oddziały wyróżniamy?

Liczba oddziałów NFZ równa jest liczbie województw w Polsce. Każdemu przyporządkowano odpowiedni identyfikator:

 • 01 - Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu;
 • 02 - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy;
 • 03 - Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie;
 • 04 - Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze;
 • 05 - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi;
 • 06 - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie;
 • 07 - Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie;
 • 08 - Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu;
 • 09 - Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie;
 • 10 - Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku;
 • 11 - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku;
 • 12 - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach;
 • 13 - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach;
 • 14 - Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie;
 • 15 - Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu;
 • 16 - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie.

Jaki oddział NFZ wpisać w umowie o pracę?

Umowa o pracę wymaga podania odpowiedniego numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przynależymy. Podległość jest zaś związana z tym, że każdy ubezpieczony, korzystający z publicznej służby zdrowia, musi być wpisany zgodnie z miejscem stałego zamieszkania. Zamieszkanie tymczasowe nie ma w takim przypadku większego znaczenia.  

Oddział NFZ co wpisać w umowie - sytuacja studentów

Oddział NFZ - co zrobić, gdy jest się studentem uczelni w miejscu innym, niż wskazuje na to miejsce zameldowania? Student, który nie ma tytułu do ubezpieczenia, powinien być zgłoszony do niego jako członek rodziny - na przykład przez ubezpieczonych rodziców czy dziadków. W ten sposób student może być ubezpieczony w NFZ do 26. roku życia (wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Student może być zgłoszony do ubezpieczenia gdy jest zatrudniony na umowę o pracę, prowadzi własną działalność lub otrzymuje rentę. Wtedy to pracodawca zgłasza ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli uczeń nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia - należy wtedy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie. 

Jeśli student z Krakowa jedzie na studia do Warszawy, to nie będzie miał na miejscu swojego lekarza pierwszego kontaktu. Wtedy student składa deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej, a także położnej w przypadku studentek. Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej możliwa jest nie częściej niż trzy razy w roku. Przy czwartej zmianie w roku należy uiścić opłatę w wysokości 80 złotych. 

Właściwy oddział NFZ a zmiana miejsca zamieszkania

Oddział NFZ należy koniecznie zmienić wtedy, gdy faktycznie zmieniamy miejsce stałego zamieszkania. W takiej sytuacji trzeba dokonać korekty informacji w ZUS lub KRUS. 

"Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału NFZ. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany" - czytamy na stronie NFZ.

Więcej o: