Prawie 65 proc. Polaków nie chce programu 500+ w obecnej formie. Większość za reformą

Jak wynika z badania Ibris zleconego przez Business Insidera, 64,8 proc. Polaków opowiada się za zniesieniem 500+ dla najbogatszych. Zdecydowanie przeciwnych reformom jest 14,8 proc. badanych.

W badaniu zleconym przez BI ankietowani mieli odnieść się do stwierdzenia: "Prezydent powinien dążyć do reformy programu 500 plus i wprowadzenia progu dochodowego, który sprawi, że świadczenia nie będą otrzymywać osoby najlepiej zarabiające".

39,5 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam", a kolejne 25,3 proc. respondentów odpowiedziało "raczej się zgadzam". Łącznie za reformą 500 plus opowiedziało się 64,8 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 27,2 proc. wszystkich ankietowanych. Odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 14,8 proc., a "raczej się nie zgadzam" 12,4 proc. "Nie wiem/Trudno powiedzieć" zadeklarował mniej niż co 10. badany (8,1 proc.). 

Zobacz wideo Tak Bill Gates wyobrażał sobie przyszłość w 1999 roku. Skąd on to wiedział? [TOPtech]

Większość Polaków chce całkowitego odejścia Polski od węgla do 2050 roku

W sondażu poproszono także respondentów o ustosunkowanie się do stwierdzenia: "Prezydent powinien wspierać działania zmierzające do całkowitego odejścia Polski od węgla do 2050 roku i przechodzenia na odnawialne źródła energii".

72,4 ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Zdecydowanie zgodziło się 45,6 proc. badanych, natomiast kolejne 26,8 proc. stwierdziło, że raczej się zgadzam. Przeciwnego zdania jest 19,6 proc. respondentów, z czego 10,9 proc. odpowiedziało "raczej się nie zgadzam", a 8,7 proc. "zdecydowanie się nie zgadzam". "Nie wiem/trudno powiedzieć" stwierdziło znów 8,1 proc. badanych.

Badanie na zlecenie Business Insider Polska przeprowadził Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRIS 9 lipca 2020 r. na reprezentatywnej próbie 1100 osób. Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Więcej o: