Ceny prądu w 2020 roku. Ważna decyzja Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ws. podwyżek cen

Urząd Regulacji Energetyki (URE) odmówił zmiany obowiązujących taryf na sprzedaż energii elektrycznej. Oznacza to, że do końca roku ceny prądu utrzymają się bez zmian.

Ważna decyzja dotyczy taryf na sprzedaż prądu dla gospodarstw domowych przez tzw. sprzedawców z urzędu, czyli PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót.

W ocenie prezesa Urzędu, obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen energii. Decyzja regulatora oznacza, że czterej sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych korzystających z oferty taryfowej (grupy taryfowe G) dotychczasowe ceny energii elektrycznej.

- czytamy w komunikacie.

Zobacz wideo Emilewicz: decyzja ws. elektrowni Ostrołęka jest do podjęcia w ciągu pół roku

URE odmawia zmiany obowiązujących taryf. Spółki energetyczne składały wnioski w tej sprawie

Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 r. PGE i Enea wystąpiły z wnioskami o zatwierdzenie nowych taryf (zatwierdzone przez regulatora w grudniu 2019 roku i w styczniu 2020 roku miały termin obowiązywania określony do końca marca bieżącego roku). Natomiast Energa i Tauron zwróciły się z wnioskami o zmianę aktualnie obowiązujących taryf, które - zgodnie z decyzjami prezesa URE z grudnia 2019 roku - obowiązują do końca 2020 roku.

W toku postępowań przedsiębiorcy kilkukrotnie byli wzywani do uzupełnienia dokumentacji oraz przedstawienia informacji, których celem było ustalenie, czy wnioskowane przez sprzedawców zmiany są zasadne. Na podstawie kalkulacji dostarczonych przez firmy URE decyduje o tym, czy proponowane ceny energii elektrycznej są uzasadnione. 

>>> Dowiedz się więcej: Rekompensat za podwyżki cen prądu nie będzie? Jacek Sasin: Epidemia weryfikuje nasze zamierzenia

Więcej o: